Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση-ανανέωση προγράμματος eCM-Προκοστολογηση (πρόγραμμα:JUNICOAST)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικής δίπτυχης κάρτας, στα πλαίσια του προγράμματος :"REVERSE:Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (Interreg IVC)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος “«REVERSE - Interreg IVC.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΗΙ1ΟΡ1Θ-Τ5Ω
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.074,39 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΒΑΔΕ" εκτός οικισμού Καλυβιανής της Τ.Κ. Γραμβούσας της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της Βασιλικής Λεκοτονετάκη του Βασιλείου
15-02-2019 13:05:46    15-02-2019 13:05:46      10795/2018//15-02-2019
ΩΒΗ1ΟΡ1Θ-ΑΩΝ
Έγκριση κλάδευσης των μικρής ηλικίας αζιλάκων μόνο στα κλαδιά που γέρνουν πάνω στα ελαιόδενδρα που φύονται σε περιοχή εκτός οικισμού του χωριού Βλάτους Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων
15-02-2019 12:15:29    15-02-2019 12:15:29      16178ΠΕ
ΩΩΔ9ΟΡ1Θ-6ΒΖ
Έγκριση υλοτομίας ενός πλατάνου που φύεται σε περιοχή εκτός οικισμού του χωριού Δραπανιάς Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων.
15-02-2019 12:04:40    15-02-2019 12:04:40      849
ΩΑ7ΧΟΡ1Θ-ΣΗ1
'Εγκριση κλάδευσης ενός δρυ που φύεται στην θέση “ Λαγουδάμπελα ” του χωριού Κάνδανος του Δήμου Κανδάνου Σελίνου Νομού Χανίων.
15-02-2019 11:59:37    15-02-2019 11:59:37      17963ΠΕ
6ΩΛ9ΟΡ1Θ-Ι6Κ
'Εγκριση υλοτομίας τριών δρυών που φύονται στην θέση “Πάπουρο-Κουμεντούλη” Κοπετών τ.κ. Πλεμενιανών του Δήμου Κανδάνου Σελίνου Νομού Χανίων.
15-02-2019 11:51:59    15-02-2019 11:51:59      93
6Κ7ΗΟΡ1Θ-8ΓΦ
'Έγκριση υλοτομίας τεσσάρων βελανιδιών που φύονται στη θέση "Αγ. Αθανάσιος" του χωριού Κάνδανος του δήμου Κανδάνου Σελίνου νομου Χανίων.
15-02-2019 11:40:46    15-02-2019 11:40:46      18584
ΨΓΓ6ΟΡ1Θ-6ΞΡ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.935,50 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΓΟΥΡΝΑ" εκτός οικισμού της Τ.Κ. Ραβδούχας της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Φαλελάκη Ιωάννη του Νικολάου
15-02-2019 11:16:22    15-02-2019 11:16:22      8393/2018//15-02-2019
65ΧΜΟΡ1Θ-ΤΑ9
έγκριση της κορμοτομής στο ύψος του ενάμιση (1,5) μέτρου από το έδαφος των είκοσι πέντε (25) δρυών που φύονται εντός ελαιώνα στη θέση «Πολλά Χαλίκια», τ.κ Βαμβακόπουλο, τ.ε Θερίσσου, Δήμου Χανίων,κους Ασημίδη Δημήτριο και Παναγιώτη του Νικολάου,
15-02-2019 10:03:58    15-02-2019 10:03:58      18307/2018
7ΧΛΣΟΡ1Θ-1ΩΟ
έγκριση της κλάδευσης πέντε (5) πλατάνων που φύονται εντός πορτοκαλεώνα στη θέση “Κυρτωμάδο”, τ.κ Κυρτωμάδο, δ.ε Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, κο Πανηγυράκη Απόστολο του Ιωσήφ,
15-02-2019 10:01:37    15-02-2019 10:01:37      368
6ΑΧΜΟΡ1Θ-Ζ87
έγκριση της υλοτομίας πέντε (5) πεύκων και πέντε (5) κυπαρισσιών περιμετρικά του τοίχο της Ιεράς Μονής και απέναντι από την είσοδο αυτής αντίστοιχα, στη θέση «Κορακιές», τ.κ Κορακίες, τ.ε Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων, Π.Ε Χανίων, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Κορακιές Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων
15-02-2019 09:57:07    15-02-2019 09:57:07      434