Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΔΑΗΟΡ1Θ-27Ο
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ. Σ. . Σητείας στις περιοχές των Δήμων Ιτάνου, Σητείας,Μακρυγιαλού, Λεύκης Π.Ε.Λασιθίου
19-04-2018 07:30:43    19-04-2018 07:30:43      1035
Ω9ΦΞΟΡ1Θ-1Μ6
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Καστελλίου στις περιοχές Λαγός,Μαθιά,Θραψανό, Σμάρι, Αβδού, Ποταμιές και Καστέλλι» Π.Ε.Ηρακλείου.
18-04-2018 10:51:59    18-04-2018 10:51:59      1000
7ΑΥΑΟΡ1Θ-7ΓΟ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
04-04-2018 12:32:42    04-04-2018 12:32:42      914
6ΡΘΗΟΡ1Θ-8ΕΜ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ. Σ. Βιάννου στις περιοχές Άρβης,Πεύκου,Λουτράκι,Συκολόγος,Δέρματος,Έμπαρος-Ξενιάκο-Κατωφύγι» Π.Ε.Ηρακλείου.
04-04-2018 09:12:39    04-04-2018 09:12:39      915
ΩΥΜΔΟΡ1Θ-ΛΝΨ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Τυμπακίου στις περιοχές Φαιστός, και Κλήμα Π.Ε.Ηρακλείου.
04-04-2018 08:15:55    04-04-2018 08:15:55      919
7ΤΟΦΟΡ1Θ-4ΓΔ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Τυμπακίου για το Κυνηγετικό έτος 2018-2019.
03-04-2018 09:15:03    03-04-2018 09:15:03      901
6ΩΧ1ΟΡ1Θ-ΛΤΜ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
03-04-2018 09:02:39    03-04-2018 09:02:39      816
ΩΩΖΦΟΡ1Θ-0Ι6
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
03-04-2018 08:49:30    03-04-2018 08:49:30      767
6Τ01ΟΡ1Θ-ΦΡ0
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Μοιρών για το Κυνηγετικό έτος 2018-2019.
29-03-2018 10:50:42    29-03-2018 10:50:42      846
Ω6ΙΟΟΡ1Θ-Ο0Υ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Μοιρών στις περιοχές Κρότος, Τρυπητή-Φαράγγι Αγ. Σάββα, Κανδήλα Π.Ε .Ηρακλείου
29-03-2018 10:45:29    29-03-2018 10:45:29      847