Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΗΗ0ΟΡ1Θ-Ψ94
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
22-06-2018 13:55:31    22-06-2018 13:55:31      1421
ΩΔΥΣΟΡ1Θ-ΓΛ7
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
22-06-2018 13:37:27    22-06-2018 13:37:27      1476
Ψ0ΧΨΟΡ1Θ-8Χ5
Άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 2672/27-04-2018 πράξης χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης
22-06-2018 12:58:46    22-06-2018 12:58:46      1666
6Π8ΨΟΡ1Θ-Ρ4Υ
Τροποποίηση της αρίθ. 2804/08-12-2017 (ΑΔΑ:Ψ71ΦΟΡ1Θ-ΨΨΓ) απόφασης ''Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας Χανίων και Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων''.
21-06-2018 08:34:47    21-06-2018 08:23:41      1619
ΩΜΤΤΟΡ1Θ-Ε4Θ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
15-06-2018 09:49:49    15-06-2018 09:49:49      1442
ΩΤΟ3ΟΡ1Θ-13Κ
: Επιβολή πρόσθετης εισφοράς στους Κυνηγετικούς Συλλόγους μέλη της Α΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης –Δωδεκανήσου .
14-06-2018 07:18:49    14-06-2018 07:18:49      1575
6Τ4ΟΟΡ1Θ-Β6Ξ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του 4ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου για το Κυνηγετικό έτος 2018-2019.
12-06-2018 10:03:33    12-06-2018 10:03:33      1568
ΩΗ39ΟΡ1Θ-ΝΑΝ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον K.Σ.Νεάπολης Π.Ε. Λασιθίου».
12-06-2018 09:38:36    12-06-2018 09:38:36      1555
7ΣΦ2ΟΡ1Θ-ΑΜ8
Έγκριση του σχεδίου: « Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον K.Σ. Ιεράπετρας στις περιοχές τωνΔ.Δ.: Ρίζας, Μάλες, Καλαμαύκας, Μακρυλιάς και Αγίου Ιωάννου Π.Ε. Λασιθίου»
12-06-2018 09:30:04    12-06-2018 09:30:04      1554
6ΞΦ4ΟΡ1Θ-ΝΜΜ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ. Σ. Τζερμιάδω Π.Ε.Λασιθίου».
12-06-2018 09:23:26    12-06-2018 09:23:26      1556