Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΦΗΕΟΡ1Θ-671
Έγκριση επικαιροποίησης- τροποποίησης μελέτης «Προστασία και καθαρισμοί πευκοδασών των περιοχών Ανώπολης και Αγ. Ιωάννη Δήμου Σφακίων» ΠΕ Χανίων
02-04-2020 12:44:56    02-04-2020 12:44:56      827
ΨΙΡΥΟΡ1Θ-ΩΧΟ
Έγκριση «Προμελέτης αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος υβριδικού σταθμού στη θέση «Κισσός» του Δήμου Χανίων ΠΕ Χανίων»
31-03-2020 12:52:04    31-03-2020 12:52:04      718
ΨΥ4ΜΟΡ1Θ-Υ61
Έγκριση «Προμελέτης αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος υβριδικού σταθμού στη θέση «Σταυρός» του Δήμου Χανίων ΠΕ Χανίων»
31-03-2020 12:49:45    31-03-2020 12:49:45      717
Ω85ΝΟΡ1Θ-Α2Π
Πράξη θεώρηση τροποποίησης Προγράμματος Έργων- Εργασιών και Μελετών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, έτους 2020
31-03-2020 11:35:27    31-03-2020 11:35:27      752
ΩΩΛΤΟΡ1Θ-87Η
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
24-03-2020 09:08:31    24-03-2020 09:08:31      720
Ω20ΜΟΡ1Θ-0ΘΧ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
20-03-2020 08:01:54    20-03-2020 08:01:54      699
66ΤΡΟΡ1Θ-9ΞΣ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
20-03-2020 07:56:35    20-03-2020 07:56:35      639
6Ε7ΔΟΡ1Θ-1ΔΤ
Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για τη διετία 2020-2021
12-03-2020 13:29:45    12-03-2020 13:29:45      263
9ΡΥΞΟΡ1Θ-ΛΣ0
Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για τη διετία 2020-2021
12-03-2020 13:21:27    12-03-2020 13:21:27      608
ΩΗΤΜΟΡ1Θ-ΞΕΙ
Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για τη διετία 2020-2021
12-03-2020 13:13:55    12-03-2020 13:13:55      520