Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΒΝΕΟΡ1Θ-ΦΑΓ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
22-04-2019 11:09:03    22-04-2019 11:09:03      1109
6Γ76ΟΡ1Θ-3ΟΡ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
22-04-2019 09:01:34    22-04-2019 09:01:34      1187
6ΦΗΝΟΡ1Θ-ΥΣ2
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
17-04-2019 14:42:55    17-04-2019 14:42:55      916
6Τ2ΙΟΡ1Θ-ΑΗΤ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
17-04-2019 14:29:14    17-04-2019 14:29:14      1154
6ΗΨΧΟΡ1Θ-85Ψ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
11-04-2019 08:10:24    11-04-2019 08:10:24      1098
ΩΦΛΨΟΡ1Θ-ΨΥΕ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
11-04-2019 07:51:24    11-04-2019 07:51:24      1015
ΩΒ06ΟΡ1Θ-ΞΣΝ
Έγκριση Φυτοτεχνικής - Δασοτεχνικής μελέτη αποκατάστασης έκτασης εγκατάστασης σταθμού τηλεφωνίας «0516 Πόμπια» της εταιρίας WIND Ελλάς ΤΚ Πόμπιας Δήμου Φαιστού ΠΕ Ηρακλείου
10-04-2019 12:38:32    10-04-2019 12:38:32      988
ΨΤΙΛΟΡ1Θ-ΚΓ4
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
08-04-2019 15:02:46    08-04-2019 15:02:46      1023
Ω4Σ6ΟΡ1Θ-ΓΡΧ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δδ/ντή Δασών Λασιθίου
04-04-2019 07:44:29    04-04-2019 07:44:29      506
6ΣΓ1ΟΡ1Θ-ΑΝ0
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
01-04-2019 11:58:28    01-04-2019 11:58:28      928