Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΡ0ΝΟΡ1Θ-ΓΘΒ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
13-02-2019 12:55:46    13-02-2019 12:55:46      324
6ΣΒΩΟΡ1Θ-Ψ0Δ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
11-02-2019 14:35:05    11-02-2019 14:35:05      117
ΩΩΚΠΟΡ1Θ-658
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
01-02-2019 11:08:02    01-02-2019 11:08:02      175
Ω6ΞΩΟΡ1Θ-Α34
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
29-01-2019 14:02:48    29-01-2019 14:02:48      159
6ΓΗΘΟΡ1Θ-ΝΩΦ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
29-01-2019 13:05:52    29-01-2019 13:05:52      191
657ΓΟΡ1Θ-4ΧΓ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
29-01-2019 12:51:37    29-01-2019 12:51:37      95
6ΨΠ5ΟΡ1Θ-7ΥΕ
Θεώρηση ετήσιου προγράμματος έργων και εργασίων Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου έτους 2019
28-01-2019 14:16:39    28-01-2019 14:16:39      243
ΩΒΤΑΟΡ1Θ-ΙΟ9
Θεώρηση ετήσιου προγράμματος έργων και εργασιών Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2019
24-01-2019 08:21:50    24-01-2019 08:21:50      176
Ω3Σ3ΟΡ1Θ-4ΕΠ
Έγκριση επέμβασης για το έργο Εγκατάσταση σταθμού βάσης ξηράς σταθερής τηλεφωνίας και internet <<ΣΚΛΟΠΑ Α/Τ 0200070>> σε δημόσια χορτολιβαδική έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμβαδού 13.320,81 τ.μ. ΔΚ Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων π.ε. Χανίων.
21-01-2019 11:17:27    21-01-2019 11:17:27      2