Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ4Ι4ΟΡ1Θ-4ΝΘ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΣΑ ΟΥΚΠΕΡΑΪ, ΑΡΒΙΟΛ ΖΕΝΟΥΝΑΪ, ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΠΟΛΙΣΙ
19-01-2018 11:05:50    19-01-2018 11:05:50      2017/0006250
6ΨΞ3ΟΡ1Θ-3ΤΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΚΤΣΙΟΥ, ΚΡΙΣΑΝΘΙ ΑΒΝΤΟΛΙ
19-01-2018 10:59:11    19-01-2018 10:59:11      2017/0006233
68ΓΨΟΡ1Θ-Λ04
AΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΛΟΥΣΙΑΝΑ ΤΣΑΝΕΛΛΑΡΙ, ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ ΚΟΤΣΙ, ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΥΖΑΝΙ, ΑΝΤΡΕΑ ΚΕΝΤΡΟ.
11-01-2018 11:41:39    11-01-2018 11:41:39      2017/6253
6ΠΨΛΟΡ1Θ-5ΞΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΠΕΡΣΙΝΙ ΕΡΓΚΙΝΑ, ΓΚΙΟΣΙ ΡΕΪΛΑ
10-01-2018 11:17:17    10-01-2018 11:17:17      2017/0006252
Ψ7ΧΑΟΡ1Θ-Ζ94
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΣΑΡΚΑ ΣΑΜΑΤΑ, ΣΚΟΖΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ, ΦΡΟΚΟΥ ΠΑΤΡΙΚ, ΓΚΙΟΚΟΛΑ ΕΜΠΕΡ
10-01-2018 11:11:33    10-01-2018 11:11:33      2017/006119
6ΧΗΑΟΡ1Θ-ΝΩΙ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΙΟΡΝΤΙ ΠΑΤΣΟΥΚΟΥ, ΕΡΜΠΛΙΝ ΑΛΛΙΟΥ
09-01-2018 11:45:47    09-01-2018 11:45:47      2017/0006120
7ΧΡ9ΟΡ1Θ-4ΑΘ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΚΕΣΙ ΣΙΜΟΝΙ
09-01-2018 11:38:16    09-01-2018 11:38:16      2017/0006079
7ΥΑΚΟΡ1Θ-258
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΟΥΡΤΙ
09-01-2018 11:30:29    09-01-2018 11:30:29      2017/0006077
6Ν1ΧΟΡ1Θ-ΖΩΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
09-01-2018 11:11:08    09-01-2018 11:11:08      2017/0005811
6ΙΩ4ΟΡ1Θ-56Χ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΜΠΑΝ ΝΟΥΧΑΪ, ΑΝΤΡΕΑ ΠΟΛΙΣΙ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΟΛΙΣΙ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΣΙ, ΓΚΕΡΑΛΝΤ ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ, ΛΕΟΝΙΣ ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ
09-01-2018 10:11:29    09-01-2018 10:11:29      2017/0006118