Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΑΕΘΟΡ1Θ-Δ0Ξ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΓΚΟΥΝΤΑ ΡΑΧΜΑ, ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΝΤΑΜ
13-12-2018 13:29:24    13-12-2018 13:29:24      2018/0005076
Ψ1ΠΩΟΡ1Θ-ΙΘΘ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΕΚΑΪ, ΝΤΕΪΒΙ ΤΣΕΚΑΪ
13-12-2018 13:18:22    13-12-2018 13:18:22      2018/0005144
6Γ1ΛΟΡ1Θ-131
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΠ ΖΥΚΑ
12-12-2018 08:03:59    12-12-2018 08:03:59      2018/0004977
7ΝΟΔΟΡ1Θ-4ΞΙ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
10-12-2018 08:18:06    10-12-2018 08:18:06      2018/0004470
63ΥΞΟΡ1Θ-ΞΘΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΑΛΑ ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ
06-12-2018 10:38:36    06-12-2018 10:38:36      2018/0004735
6Α23ΟΡ1Θ-Ω6Κ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΟΡΑΛΝΤ ΖΕΝΟΥΝΑΪ
05-12-2018 13:54:47    05-12-2018 13:54:47      2018/0004671
60ΧΟΟΡ1Θ-ΩΞ5
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΚΙΣΑ ΝΤΟΛΛΑΝΙ
05-12-2018 09:45:29    05-12-2018 09:45:29      2018/0004873
ΩΘ4ΛΟΡ1Θ-ΓΤΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΤΖΑΦΑ ΙΝΑ, ΤΕΡΟΛΛΙ ΕΜΙΡΟΝ
29-11-2018 09:30:29    29-11-2018 09:30:29      2018/0004553
Ω09ΘΟΡ1Θ-ΔΒΥ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΕΦΙΜΕΤΣ
29-11-2018 07:57:02    29-11-2018 07:57:02      2018/0004734
63ΦΗΟΡ1Θ-9ΚΖ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΛΕΓΚΕΓΚΑΪ ΕΜΑΝΟΥΕΛ, ΓΚΕΓΚΑ ΕΡΑΛΝΤ, ΠΡΕΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
21-11-2018 08:50:39    21-11-2018 08:50:39      2018/0004554