Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚ1ΧΟΡ1Θ-40Η
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΤΖΙΟΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ.
22-06-2018 11:26:15    22-06-2018 11:26:15      2018/0002328
ΩΥΟ5ΟΡ1Θ-Φ2Δ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 2 Ν.3284/2004): επ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ όν. ΙΛΙΑ
22-06-2018 09:04:44    22-06-2018 09:04:44      2018/0000978
ΩΟΛΝΟΡ1Θ-ΓΙ9
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΛΛΑ
21-06-2018 11:32:17    21-06-2018 11:32:17      2018/0002448
6ΞΝ6ΟΡ1Θ-Ε5Δ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΥΚΑ ΣΑΒΕΡΝΤΑΣΒΙΛΙ, ΜΑΡΙΑΜΙ ΣΑΒΕΡΝΤΑΣΒΙΛΙ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΖΑΡΝΤΑ
21-06-2018 11:20:01    21-06-2018 11:20:01      2018/0002226
ΩΡ86ΟΡ1Θ-2ΔΥ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΜΠΙΟΝ ΛΙΚΟ, ΛΟΡΕΝΑ ΓΚΙΟΚΑ
20-06-2018 12:37:16    20-06-2018 12:37:16      2018/0002225
6ΙΒ7ΟΡ1Θ-ΗΞΦ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ : KAΡΥΔΗΣ Α.Κ.Ο. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
20-06-2018 12:16:20    20-06-2018 12:16:20      2018/0001562
63ΛΟΟΡ1Θ-ΨΦΔ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΦΛΑΪ ΕΡΙΣ, ΦΙΛΙΠΙ ΡΟΛΕΝΣ, ΙΣΤΣΕΝΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΤΟΥ ΓΚΕΟΡΓΚΙΑΝΑ-ΟΚΤΑΒΙΑ, ΒΑΚΟΙΑ ΜΑΡΙΑ
20-06-2018 12:00:34    20-06-2018 12:00:34      2018/0002223
Ω3ΞΙΟΡ1Θ-0Η6
ΑΠΟΚΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΤΖΕΣΙΚΑ ΓΚΙΝΙ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΓΚΙΝΙ, ΜΠΙΟΡΝΤΙ ΚΑΝΤΖΑ.
18-06-2018 09:38:41    18-06-2018 09:38:41      2018/0002235
62Ρ5ΟΡ1Θ-Δ4Φ
AΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΙΟΥΡΓΚΕΝΑ ΡΟΣΙ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΓΚΟΥΤΣΕ, ΝΕΛΓΙΑΝΤΑ ΚΟΥΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ ΧΟΤΖΑ.
18-06-2018 09:36:47    18-06-2018 09:36:47      2018/0002233
ΩΖ5ΒΟΡ1Θ-10Ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΡΙΚΕΝΑ ΛΑΧΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΕΪΝΤ
18-06-2018 08:41:20    18-06-2018 08:41:20      2018/0002276