Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΔΡ8ΟΡ1Θ-ΥΒ3
AΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
19-04-2018 11:05:11    19-04-2018 11:05:11      2018/0001402
6ΝΣΔΟΡ1Θ-ΨΒΒ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΝΤΟ ΣΙΜΟΝΑΪ, ΓΚΕΡΑΛΝΤ ΚΕΡΙΜΑΪ
12-04-2018 09:41:28    12-04-2018 09:41:28      2018/0001191
Ω23ΤΟΡ1Θ-ΟΙΜ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΣΤΕΛΙΝΑ, ΛΙΚΟ ΕΡΙΟΝΙΝΤΑ
12-04-2018 09:34:05    12-04-2018 09:34:05      2018/0001342
ΩΠΘΛΟΡ1Θ-8ΘΡ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΡΕΪ ΓΚΕΝΓΚΟ
12-04-2018 09:31:37    12-04-2018 09:31:37      2018/0001345
7ΣΒΣΟΡ1Θ-8ΧΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑ ΒΡΑΠΙ, ΤΖΕΣΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥ
12-04-2018 09:28:44    12-04-2018 09:28:44      2018/0001347
7ΖΨ7ΟΡ1Θ-1Ο9
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΙΝΤΡΙ ΑΝΤΖΕΛΑ, ΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12-04-2018 08:56:48    12-04-2018 08:56:48      2018/0001346
6Η9ΟΟΡ1Θ-ΜΗ0
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΚΕΣΑΪΝΤΑ ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ
12-04-2018 08:29:55    12-04-2018 08:29:55      2018/0001337
ΩΗΡ3ΟΡ1Θ-ΣΘΓ
AΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΟΛΑ ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ, ΛΟΥΛΙΑΝΑ ΜΟΥΤΣΑΝΙ ΙΛΙΕΒΑ,ΕΡΙΚΑ ΝΤΡΙΖΑ, ΡΕΓΓΙΝΑ ΝΤΡΙΖΑ
12-04-2018 07:55:28    12-04-2018 07:55:28      2018/0001336
786ΓΟΡ1Θ-4Υ2
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11-04-2018 12:43:15    11-04-2018 12:43:15      2018/0001247