Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω9ΙΕΟΡ1Θ-ΓΒΜ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
10-10-2018 08:36:15    10-10-2018 08:36:15      2018/0003511
675ΖΟΡ1Θ-4ΒΓ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΚΟΛΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ, ΣΑΛΛΑ ΑΜΑΝΤΙΑ
03-10-2018 09:59:53    03-10-2018 09:59:53      2018/0003554
Ω14ΝΟΡ1Θ-ΤΑΦ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΚΑΓΙΑΪ ΜΕΛΙΝΑ, ΜΕΜΑ ΑΡΙΕΝ, ΣΑΤΤΟΝ ΛΟΥΣΙΝΤΑ-ΤΖΗΝ, ΜΠΑΡΔΙ ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ
03-10-2018 09:55:59    03-10-2018 09:55:59      2018/0003555
6ΖΙΞΟΡ1Θ-ΜΙΛ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΚΟΥΚΑ ΓΙΟΥΡΝΤΑ
03-10-2018 09:52:15    03-10-2018 09:52:15      2018/0003870
6ΨΥΨΟΡ1Θ-Φ5Ε
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΤ ΦΙΛΙΑ, ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΤΖΑΦΑ.
02-10-2018 10:08:38    02-10-2018 10:08:38      2018/0003666
ΩΠΠΟΟΡ1Θ-ΦΝ3
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΙΑΝΑ ΜΙΣΑΪ, ΕΡΑΛΝΤΟ ΜΙΣΑΪ, ΑΟΥΡΡΕΛ ΤΑΡΕ, ΓΚΛΕΟΝΑ ΧΙΟΥΣΕΝΑΪ, ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΟΥΛΛΙ
01-10-2018 11:26:42    01-10-2018 11:26:42      2018/0003461
ΩΓΘ4ΟΡ1Θ-9Λ7
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΕΤΑ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΟΜΑΖΕΤΙ
01-10-2018 11:03:18    01-10-2018 11:03:18      2018/0003462
ΩΓΡΚΟΡ1Θ-0ΤΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑ ΑΛΜΠΙΝΑ
01-10-2018 10:53:45    01-10-2018 10:53:45      2018/0003658
6ΣΜ4ΟΡ1Θ-ΩΘΖ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΓΙΑΪ, ΚΛΑΡΙΣΑ ΛΙΛΑ
01-10-2018 10:51:25    01-10-2018 10:51:25      2018/0003493
Ω6ΨΡΟΡ1Θ-Φ0Ν
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑΝΙ ΑΝΑ, ΜΠΟΥΖΑΝΙ ΝΙΚΟ
01-10-2018 10:48:23    01-10-2018 10:48:23      2018/0003663