Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
72ΘΝΟΡ1Θ-23Η
ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΦΘΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
02-08-2018 08:45:27    02-08-2018 08:45:27      2018/0002897
ΩΗΡΜΟΡ1Θ-ΠΔΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΡΚΑ ΑΛΝΤΟ
01-08-2018 13:09:54    01-08-2018 13:09:54      2018/0002919
ΩΚΥΨΟΡ1Θ-Φ0Ν
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΣΕΛΑ ΣΑΧΟΥ, ΜΠΕΝΙΚΕΪΝΤΑ ΣΑΧΟΥ, ΜΑΤΙΑΣ ΡΡΟΣΙ,ΝΤΙΑΝΑ ΜΠΕΡΖΙΟΥ
01-08-2018 11:44:38    01-08-2018 11:44:38      2018/0003038
ΩΡ8ΟΟΡ1Θ-1ΔΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ ΜΠΑΪΡΑΜΙ,ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ ΜΠΑΪΡΑΜΙ, ΕΡΛΙΝΤΑ ΜΑΣΑΪ
01-08-2018 11:36:17    01-08-2018 11:36:17      2018/0003015
6Ω86ΟΡ1Θ-Λ2Ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
31-07-2018 09:20:33    31-07-2018 09:20:33      2018/0002893
6ΩΙΒΟΡ1Θ-ΟΔΘ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ.
25-07-2018 11:20:15    25-07-2018 11:20:15      2018/0002602
698ΟΟΡ1Θ-ΥΔΤ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.
25-07-2018 11:18:14    25-07-2018 11:18:14      2018/0002601
62ΘΨΟΡ1Θ-ΨΝ2
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΛΕΣΙ ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ
23-07-2018 12:06:49    23-07-2018 12:06:49      2018/0002953
ΨΗ76ΟΡ1Θ-ΧΚΞ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΑΝΤΟΝΕΤΑ
23-07-2018 12:02:45    23-07-2018 12:02:45      2018/0002712
63Ψ4ΟΡ1Θ-Ω28
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΕΝΝΟΝ ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ
23-07-2018 10:38:18    23-07-2018 10:38:18      2018/0001600