Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Κυκλοφόρησε και αναρτήθηκε και στις ιστοσελίδες και του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. το Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τεύχος 72/73- Ιούνιος/Ιούλιος 2016

Το Υπουργείο Υγείας παρέχει στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες για το Σακχαρώδη Διαβήτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου). Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που φέρει ΑΔΑ: ΨΕΗ0465ΦΥΟ-ΖΚΡ

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαίκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 70/71- ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΙΟΣ 2016)

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο πολίτης για να παραλάβει τη Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα που αφορούν τον ίδιο ή κάποιον τρίτο

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ3ΓΨΟΡ1Θ-5ΛΛ
Έλεγχος της αριθμ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων
16-08-2019 13:43:15    16-08-2019 13:43:15      9469
67ΤΜΟΡ1Θ-ΛΡ3
Έλεγχος της αριθμ. 197/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Αρχανών-Αστερουσίων
16-08-2019 13:32:39    16-08-2019 13:32:39      9470
6ΠΦ0ΟΡ1Θ-ΑΩΧ
Έλεγχος της αριθμ. 73/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου της ΔΕΥΑ Φαιστού
16-08-2019 13:11:40    16-08-2019 13:11:40      9206
ΩΔΘΗΟΡ1Θ-9ΛΩ
Έλεγχος της αριθμ. 277/2019 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Μαλεβιζίου
16-08-2019 13:05:06    16-08-2019 13:05:06      9538
Ψ8ΝΛΟΡ1Θ-8Δ5
Έλεγχος της αριθμ. 315/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
16-08-2019 13:00:27    16-08-2019 13:00:27      9473
ΩΜΟ1ΟΡ1Θ-ΗΨΥ
Έλεγχος της αριθμ. 145/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού
16-08-2019 12:57:21    16-08-2019 12:57:21      9453
69ΞΣΟΡ1Θ-Ε4Φ
Έλεγχος της αριθμ. 133/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού
16-08-2019 11:29:07    16-08-2019 11:29:07      9177
Ω3Γ3ΟΡ1Θ-ΔΨΖ
Έλεγχος της αριθμ. 46/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
16-08-2019 11:03:48    16-08-2019 11:03:48      8912
7ΜΑΝΟΡ1Θ-8Ο9
Έλεγχος της αριθμ. 670/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
16-08-2019 11:01:59    16-08-2019 11:01:59      9266
ΩΚΥΜΟΡ1Θ-ΦΘΚ
Έλεγχος της αριθμ. 717/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
16-08-2019 10:59:26    16-08-2019 10:59:26      9526