Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για: α) την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και πλωτών μέσων, β) την παροχή υπηρεσιών επένδυσης-επισκευής ταπετσαρίας οχημάτων και γ) την προμήθεια ελαστικών οχημάτων-δικύκλων, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα :"Καθαριότητα-Συλλογή και Απομάκρυνση απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2019"

Διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα :"Καθαριότητα-Συλλογή και Απομάκρυνση απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2019"

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑΠ3ΟΡ1Θ-ΚΘΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 65172/19
12-06-2019 08:45:54    12-06-2019 08:45:54      1229
ΩΑΝΒΟΡ1Θ-Χ27
‘‘Έγκριση εξάλειψης υποθήκης του αρ. 14891 ανταλλάξιμου κτήματος.’’
11-06-2019 12:01:40    11-06-2019 12:01:40      3611
7Ζ0ΝΟΡ1Θ-ΑΤ6
‘‘Έγκριση εξάλειψης υποθήκης των αρ. 14893 και 14917 ανταλλαξίμων κτημάτων.’’
11-06-2019 11:58:24    11-06-2019 11:58:24      3610
ΨΦ7ΞΟΡ1Θ-9ΥΦ
Έγκριση εξάλειψης υποθήκης του αρ. 11103 ανταλλάξιμου κτήματος.’’
06-06-2019 13:35:04    06-06-2019 13:35:04      3112
Ψ9ΡΔΟΡ1Θ-ΧΞΚ
«Έγκριση Πρακτικού απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Ενισχυτικής Δύναμης του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου για το έτος 2019».
30-05-2019 15:20:58    30-05-2019 15:20:58      3290
ΨΗ72ΟΡ1Θ-ΠΟΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0200000 & ΚΑΤΑ ΚΑΕ 2120101001, 2120102001 2190202001,2190201003, 2190201002 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 9.158,95 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
30-05-2019 14:16:52    30-05-2019 14:16:52      3332
Ω28ΑΟΡ1Θ-Ι3Λ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2390504001 "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"
29-05-2019 12:37:05    29-05-2019 12:37:05      3395