Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα :"Καθαριότητα-Συλλογή και Απομάκρυνση απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2019"

Διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα :"Καθαριότητα-Συλλογή και Απομάκρυνση απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2019"

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στους Νομούς Ρεθύμνου, Λασιθίου και Χανίων για το έτος 2019 και το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα απο 1/4/2019 μέχρι 30/03/2020

Νέα διευκρίνιση-διόρθωση της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004461647 2019-02-14/ΑΔΑ: ΨΟΧ5ΟΡ1Θ-3ΛΡ)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΨΥΒΟΡ1Θ-ΟΩ0
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420189001 ΠΟΣΟΥ 744,00 ΕΥΡΩ
24-04-2019 13:39:58    24-04-2019 13:39:58      2531
ΩΑ16ΟΡ1Θ-ΗΤΟ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410902001 ΠΟΣΟΥ 158,72 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
24-04-2019 13:32:07    24-04-2019 13:32:07      1739
ΨΖΣ4ΟΡ1Θ-5ΘΨ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 3120301001 ΠΟΣΟΥ 1.500,00 ΕΥΡΩ
23-04-2019 13:17:05    23-04-2019 13:17:05      2334
ΨΛΛ4ΟΡ1Θ-2ΚΓ
ΑΑΥ 1906/999.0200000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 251,30 ΕΥΡΩ
23-04-2019 12:28:02    23-04-2019 12:28:02      2663
ΩΖΠΩΟΡ1Θ-Ο6Ρ
«Τροποποίηση της αριθ.5684/27-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΦ8ΟΡ1Θ-ΩΝΠ) απόφασης περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων (άρθρου 98 του Π.Δ 284/88) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων».
17-04-2019 14:13:31    17-04-2019 14:13:31      2539
6ΡΠΜΟΡ1Θ-Ζ6Τ
ΑΑΥ 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 100,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 10:31:48    16-04-2019 10:31:48      2513
6ΥΘ0ΟΡ1Θ-ΙΡΦ
ΑΑΥ 999.0300000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 620,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 10:24:04    16-04-2019 10:24:04      2511
7ΜΩΧΟΡ1Θ-5ΕΘ
ΑΑΥ 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 144,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 09:57:19    16-04-2019 09:57:19      2512
Ψ0ΓΑΟΡ1Θ-1ΦΞ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410207001 ΠΟΣΟΥ 282,72 ΕΥΡΩ "ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
10-04-2019 11:33:25    10-04-2019 11:33:25      2385
7ΧΔΝΟΡ1Θ-ΖΤ7
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 "ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ" ΠΟΣΟΥ 62,00 ΕΥΡΩ
10-04-2019 11:29:25    10-04-2019 11:29:25      2283