Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@otenet.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στοιχεία Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Ιανουάριος 2018

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2018.

Διαγωνισμός Καϑαριότητας Κτιρίων 2018  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓΠΨΟΡ1Θ-ΨΞΒ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 380,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 0881 ` ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ `.
20-04-2018 14:05:17    20-04-2018 14:05:17      2281
61ΗΤΟΡ1Θ-ΣΜΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 9151 ΠΟΣΟΥ 999,94 ΕΥΡΩ
20-04-2018 10:02:06    20-04-2018 10:02:06      2202
ΨΑΟΗΟΡ1Θ-ΔΚΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ
19-04-2018 14:25:19    19-04-2018 14:25:19      2284
66Ω0ΟΡ1Θ-8Ω4
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας & Παλαιού Αιγιαλού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου»
11-04-2018 09:41:51    11-04-2018 09:41:51      2076+1989
6ΠΕ1ΟΡ1Θ-ΚΕΧ
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας & Παλαιού Αιγιαλού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου»
10-04-2018 11:47:18    05-04-2018 11:20:06      1914
ΨΡΣ4ΟΡ1Θ-291
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 0719 ΚΑΙ 0721 ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ
05-04-2018 11:59:53    05-04-2018 11:59:53      1925
ΩΓ32ΟΡ1Θ-ΓΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.518,72 ΕΥΡΩ
05-04-2018 11:34:48    05-04-2018 11:34:48      1978
ΨΞΙΨΟΡ1Θ-ΦΒΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0719 ΠΟΣΟΥ 864,00 ΕΥΡΩ
03-04-2018 14:11:09    03-04-2018 14:11:09      1960
7ΥΛ0ΟΡ1Θ-9ΕΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0719 ΚΑΙ 0721 ΠΟΣΟΥ 5.200,00 ΕΥΡΩ
30-03-2018 14:03:55    30-03-2018 14:03:55      1881
ΨΩΛ6ΟΡ1Θ-3ΔΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 9711 ΠΟΣΟΥ 900,00 ΕΥΡΩ
28-03-2018 14:39:07    28-03-2018 14:39:07      1818