Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@otenet.gr

Ανακοινώσεις

Έγκριση κίνησης κρατικών οχημάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Απρίλιος 2018.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Μάιος 2018.

 Επανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Μάρτιος 2018.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΔ3ΔΟΡ1Θ-ΩΒ8
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 8.819,34 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0211,0213,0215,0292,0293 ΚΑΙ 0294
13-08-2018 08:18:28    13-08-2018 08:18:28      5018
ΨΜΝΓΟΡ1Θ-4ΜΞ
Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση ''Μπελεγρή- Μαραθίου'' ΔΕ Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων, Ν. Χανίων
09-08-2018 15:02:55    09-08-2018 15:02:55      2935
Ψ6Ψ7ΟΡ1Θ-ΖΜΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 072 ΚΑΕ 1329 ΠΟΣΟΥ 41,66 ΕΥΡΩ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
06-08-2018 13:44:59    06-08-2018 13:44:59      4837
ΩΠΒΞΟΡ1Θ-ΙΚΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 072 ΚΑΕ 0869 ΠΟΣΟΥ 43,40 ΕΥΡΩ
06-08-2018 13:42:03    06-08-2018 13:42:03      4860
72ΩΩΟΡ1Θ-ΜΗ0
Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση ''Αυλέμονας'',περιοχής Σταυρού, ΔΕ Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων, Ν. Χανίων
06-08-2018 12:38:31    06-08-2018 12:38:31      3306
ΩΧΩΦΟΡ1Θ-Α5Χ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0719 ΚΑΙ 0721 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 750,00 ΕΥΡΩ
03-08-2018 10:51:21    03-08-2018 10:51:21      4734
69ΨΟΟΡ1Θ-Κ2Λ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0719 & 0721 ΠΟΣΟΥ 100,00 ΕΥΡΩ & 100,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
02-08-2018 13:00:09    02-08-2018 13:00:09      4559
ΩΦΚΙΟΡ1Θ-6ΙΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΉΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0719, ΚΑΕ 0721, ΚΑΕ 0722 ΠΟΣΟΥ 281,00 ΕΥΡΩ , 80,00 ΕΥΡΩ & 144,00 ΕΥΡΩ
02-08-2018 12:56:47    02-08-2018 12:56:47      4506
ΩΕ7ΗΟΡ1Θ-75Β
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 2799 ΠΟΣΟΥ 762,41
02-08-2018 12:41:00    02-08-2018 12:41:00      4689
ΨΡΙΔΟΡ1Θ-ΙΣ3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΙ 0719 ΚΑΙ 0721 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 9.400,00 ΕΥΡΩ
31-07-2018 11:34:55    31-07-2018 11:34:55      4737