Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Αύγουστος 2018.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Ιούλιος 2018.

Έγκριση κίνησης κρατικών οχημάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Απρίλιος 2018.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Μάιος 2018.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΙ6ΟΡ1Θ-ΖΣΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0200000 ΑΛΕ 241098900 ΠΟΣΟΥ 356,08 ΕΥΡΩ
13-02-2019 09:04:53    13-02-2019 09:04:53      827
6Θ2ΗΟΡ1Θ-3Ρ3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0300000 ΑΛΕ 2420103001 ΠΟΣΟΥ 37.500,00 ΕΥΡΩ
11-02-2019 09:46:58    11-02-2019 09:46:58      725
Ω0ΡΨΟΡ1Θ-ΦΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0300000 ΑΛΕ 2410202001 ΠΟΣΟΥ 135,14 ΕΥΡΩ
08-02-2019 11:42:23    08-02-2019 11:42:23      818
ΨΗΡ8ΟΡ1Θ-Ξ50
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων (άρθρου 98 του Π.Δ 284/88) στο Νομό Λασιθίου».
08-02-2019 10:58:14    08-02-2019 10:58:14      747
6ΖΒ9ΟΡ1Θ-7ΛΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0100000 ΑΛΕ 2420403001 ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΕΞΟΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
08-02-2019 10:51:40    08-02-2019 10:51:40      802
ΨΒ0ΚΟΡ1Θ-ΕΓΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
07-02-2019 12:14:44    07-02-2019 12:14:44      858
6ΓΟΤΟΡ1Θ-ΜΒΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.700,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
06-02-2019 08:17:16    06-02-2019 08:17:16      824
ΩΒ9ΜΟΡ1Θ-Σ9Β
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & 4.800,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΕΞΟΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
01-02-2019 14:33:36    01-02-2019 14:33:36      675
ΨΜΘΒΟΡ1Θ-Π0Ρ
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Θέσεων Αμμοληψίας (άρθρου 100 του Π.Δ 284/88) που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου».
31-01-2019 14:58:11    31-01-2019 14:58:11      591
7Ζ0ΤΟΡ1Θ-ΘΛ9
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0300000 ΑΛΕ 2420989001 ΠΟΣΟΥ 1.289,26 ΕΥΡΩ "ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ΄"
31-01-2019 09:36:55    31-01-2019 09:36:55      583