Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Υπεύθυνος: Στραταριδάκης Κων/νος, PhD
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστή ματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2813.404 111
Fax: 2813.404 150
e-mail: k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Τεχνική Υποστήριξη: Μέσω πλατφόρμας e-Protocol

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για ταυτόχρονη διερμηνεία για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών γεύματος και διαλειμμάτων καφέ για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών HOMER

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών catering για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών γεύματος και δείπνου για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης