Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Επαναληπτική Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών»

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 4659/10-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Προϋπολογισμού 1.488,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.)

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ανοιχτή Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Η8ΞΟΡ1Θ-ΞΣΓ
Τροποποίηση- συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί με την αρ. 3048/1610.13 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών μετά των συνοδών υποδομών στην θέση “Κακόσκαλα” Τοπικής Κοινότητας Καντάνου του Δήμου Καντάνου- Σελίνου Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης απο την εταιρεία με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΕ.
14-12-2018 15:17:17    14-12-2018 15:17:17      4284
72ΜΤΟΡ1Θ-ΚΜΠ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «1401607 HOUMERIAKO EAST», ιδιοκτησίας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στη θέση «Κεφάλα Λιμνών», Δήμου Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας μήκους 77,4 μέτρων
14-12-2018 14:56:57    14-12-2018 14:56:57      4250
ΨΟ9ΞΟΡ1Θ-ΟΒΝ
Ανανέωση - Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3065/9-12-2013 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3214/18-09- 2014 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ., ως προς την προσθήκη νέων διαχειριζόμενων (συλλογή - μεταφορά) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), για την Περιφέρεια Κρήτης της επιχείρησης με την επωνυμία «Μedical Waste A.E.», η οποία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου.
13-12-2018 10:35:04    13-12-2018 10:35:04      4157
Ω2ΕΠΟΡ1Θ-ΑΙΦ
Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 3004/25-09-2012 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ως προς την αφαίρεση αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «WATT AE», που εδρεύει επί της οδούς Πατριάρχου Ιωακείμ 7 στο Κολωνάκι Αθήνας.
07-12-2018 11:52:39    07-12-2018 11:52:39      4046
6Α7ΖΟΡ1Θ-ΗΟΙ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα 4* δυναμικότητας 496 κλινών με δ.τ. «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ιδοκτησίας «ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε.», που βρίσκεται στην περιοχή «Κάτω Γούβες» Δήμου Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου»
07-12-2018 09:26:15    07-12-2018 09:26:15      4331
ΩΒ5ΡΟΡ1Θ-ΛΓΣ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «SKYPLAST ΙΚΕ», που εδρεύει επί της οδούς Αγ. Ιωάννου 19, Δήμος Αιγίου, Π.Ε. Αχαΐας.
05-12-2018 14:56:20    05-12-2018 14:56:20      3119
ΩΞΑΙΟΡ1Θ-ΖΦΓ
Ανανέωση - Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2758/22-10-2013 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας από «GLOBAL MFG ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Δ.Τ. «GLOBAL MFG ΑΕ» σε «GLOBAL MFG ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)» με Δ.Τ. «GLOBAL MFG ΙΚΕ», που εδρεύει στο 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής.
05-12-2018 09:15:38    05-12-2018 09:15:38      4301
ΩΖΛΔΟΡ1Θ-Ν26
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 458/28-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΛΣΟΡ1Θ-ΡΥ6) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΑΝΩΠΟΛΗ 1200522», ιδιοκτησίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, σε θέση πλησίον Ανώπολης, Δήμου Σφακίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης
04-12-2018 14:44:24    04-12-2018 14:44:24      3907
6ΤΡ0ΟΡ1Θ-ΦΛΛ
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 27-11-2018 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης του Δήμου Χανίων, με εργασίες αποκατάστασης / κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Έγκριση νέας ημερομηνίας διαγωνισμού.
04-12-2018 13:48:43    04-12-2018 13:48:43      4241
6Σ79ΟΡ1Θ-4ΝΖ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων «υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία ‘KAMBOS VILLAGE’ κατηγορίας 2 αστέρων 200 κλινών, εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός των ορίων του οικισμού Αγία Μαρίνα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας και εν μέρει εκτός, του Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων» ιδιοκτησίας της εταιρείας GEE DEE’S AE.
29-11-2018 09:54:14    29-11-2018 09:54:14      3472