Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Ανοιχτή Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ9ΕΖΟΡ1Θ-ΧΞΝ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το υφιστάμενο ελαιοτριβείο με εξατμισοδεξαμενές διάθεσης κατσίγαρου, του Αγροτικού Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Λιθινών Δήμου Σητείας, Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.
22-10-2018 14:20:20    22-10-2018 14:20:20      3425
ΩΧΦΘΟΡ1Θ-0Κ2
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ξενοδοχειακή Μονάδα 5* και τελικής δυναμικότητας 800 κλινών, ιδιοκτησίας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε. στη θέση Άγιοι Τεσσαράκοντα, Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου»
22-10-2018 10:56:11    22-10-2018 10:56:11      3500
6ΒΘΙΟΡ1Θ-0ΥΓ
Απόφαση ανανέωσης της αρ. πρ. 487/19.4.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης όπως έχει παραταθεί και ισχύει με την αρ. πρ. 4185/16.4.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το υφιστάμενο λατομείο παραγωγής μαρμαρόσκονης με τα συνοδά έργα αυτού (συγκρότημα θραύσης - κοσκίνισης) στη θέση Ποταμός Τ.Κ Καλού Χωριού Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την εταιρία με την επωνυμία “Αφοί Νίχλου ΑΕ”.
18-10-2018 10:57:55    18-10-2018 10:57:55      3357
ΨΝΨΜΟΡ1Θ-ΘΨΒ
Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 4657/10-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Προϋπολογισμού 1.178,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
10-10-2018 16:13:46    10-10-2018 16:13:46      οικ.3615
6ΤΜΧΟΡ1Θ-Θ23
Έγκριση μείωσης απόστασης των κτιρίων από τον άξονα επαρχιακής οδού εντός οικισμού Εξάντης του Δήμου Μυλοποτάμου.
10-10-2018 11:29:04    10-10-2018 11:29:04      2808
733ΑΟΡ1Θ-ΖΨ2
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «RECYCLING CENTRAL LTD», που εδρεύει στην οδό Γ. Καρτάλη 32, στο Βόλο, της ΠΕ Μαγνησίας
10-10-2018 09:32:37    10-10-2018 09:32:37      837
Ω2ΓΧΟΡ1Θ-ΨΚΜ
Έγκριση τροποποίησης της 3775/24.5.16 απόφασης παρέκκλισης των όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Π.Δ. 24/31.5.1985 για την ανέγερση υπεραγοράς ιδιοκτησίας «LIDL HELLAS», στον Πλατανιά .
09-10-2018 11:44:40    09-10-2018 11:44:40      3416
Ω7Ζ4ΟΡ1Θ-Ν5Ι
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του ΠΔ 24/31.5.1985 για την νομιμοποίηση βιοτεχνικού κτιρίου στο γήπεδο ιδιοκτησίας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ» στον «Αναδασμό» Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού
09-10-2018 11:27:41    09-10-2018 11:27:41      3296
6ΚΟΘΟΡ1Θ-ΑΜΥ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 14,45 MW ιδιοκτησίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη θέση «Περδικοκορυφή» Δήμου Γόρτυνας Π. Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης
09-10-2018 09:25:35    09-10-2018 09:25:35      4257
7ΥΩΝΟΡ1Θ-ΔΗΒ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στην οδό Γ. Αγγελάκη και Κ. Φουμή, στο Δήμο Χανίων Περιφέρειας Κρήτης
08-10-2018 14:17:38    08-10-2018 12:20:05      2545