Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΣΥΗΟΡ1Θ-24Ψ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Στερνών (Κούτελα) Δήμου Κόφινα» και των συνοδών έργων εκτροπής και διευθέτησης κοίτης χειμάρρου Στερνών νυν Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου
19-11-2019 11:04:27    19-11-2019 10:59:17      716
6ΡΩΒΟΡ1Θ-Β3Ψ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ιδιοκτησίας «ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΒΕΤΟΝ Α.Ε.» στη θέση Γκέλα Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου.
14-11-2019 11:57:28    14-11-2019 11:57:28      3511
ΨΦΒΖΟΡ1Θ-ΒΥ2
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για το υφιστάμενο λατομείο αργίλου όπως επεκτείνεται , απο την εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΕΚ Α.Ε στην θέση “Γαβαλά Δέτης” Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
14-11-2019 11:27:41    14-11-2019 11:27:41      3477
ΩΡ87ΟΡ1Θ-ΩΛΙ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει επί της οδού Θερίσου 1, Ηράκλειο, Π.Ε. Ηρακλείου.
14-11-2019 10:18:30    14-11-2019 10:18:30      3690
ΩΚΡ2ΟΡ1Θ-ΑΘ2
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (τροποποίηση της αρ. πρ. 482/25.5.2005 ΑΕΠΟ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης), για το υφιστάμενο λατομείο παραγωγής μαρμαρόσκονης & μαρμαροψηφίδας με τα συνοδά έργα αυτού (συγκρότημα θραύσης - κοσκίνισης) στη θέση Σταυρός Τ.Κ Σταυρού Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την εταιρία με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ”.
14-11-2019 10:13:24    14-11-2019 10:13:24      3605
ΩΤΓΙΟΡ1Θ-ΕΕΖ
Ανανέωση της αρ. πρ. 2974/7.7.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) απο τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης όπως είχε παραταθεί με την αρ. πρ. 1084/20.5.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , για την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασβέστη εκτός ορίων του οικισμού Φονές Δ . Αποκορώνου Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης απο την εταιρεία με την επωνυμία “ΑΣΒΕΚ ΑΕ”.
13-11-2019 12:30:46    13-11-2019 12:30:46      3799
ΩΕΥΒΟΡ1Θ-ΘΕΚ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3348/11-10-2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* και δυναμικότητας 132 κλινών, ιδιοκτησίας «I.B.D.P.s.r.o.», που βρίσκεται στη θέση «Παλιομαγαζές» Γερανίου Δ.Ε. Πλατανιά Δ. Πλατανιά Π.Ε. Χανίων
13-11-2019 12:15:13    13-11-2019 12:15:13      3926
ΩΑΗΘΟΡ1Θ-Μ6Ν
Έγκριση της με αρ. 1120/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπροστά από τον βρεφονηπιακό σταθμό "Ο Μαγικός Αυλός" επί της οδού Νικηφόρου Φωκά στις Βασιλειές Δ.Ε. Ηρακλείου.
12-11-2019 09:15:12    12-11-2019 09:15:12      οικ.3831
7ΜΔΤΟΡ1Θ-ΒΤΑ
Μερική έγκριση της με αρ. 759/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργοταξιακού χαρακτήρα για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά - Ακαδημία - Αλικαρνασσός" Δήμου Ηρακλείου.
12-11-2019 09:05:22    12-11-2019 09:05:22      3420
6ΜΟΟΟΡ1Θ-ΛΗΓ
Έγκρισης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή των κλάδων προς Χερσόνησο και προς Καστέλι επί του Α/Κ Καστελίου στα πλαίσια του έργου "Γούρνες-Χερσόνησος", αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.- ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. με διευθύνουσα υπηρεσία την Δ/νση Συγκ/κών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. .
08-11-2019 12:52:53    08-11-2019 12:52:53      3774