Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Επαναληπτική Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών»

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 4659/10-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Προϋπολογισμού 1.488,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.)

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ανοιχτή Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧ71ΟΡ1Θ-4ΗΙ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποιητική) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ /Χ1 1406073», ιδιοκτησίας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ύψωμα «Βίγλα», στην Παλαιόχωρα, Δήμου Καντάνου – Σελίνου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης και στον οποίο γίνεται από κοινού χρήση με κέντρο εκπομπής τηλεοπτικού σήματος της DIGEA A.E.
18-02-2019 11:28:59    18-02-2019 11:28:59      144
6ΩΣΒΟΡ1Θ-Φ66
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 157654/12-11-2008 ΑΕΠΟ), της Μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών της εταιρείας ¨Ε.Ε.Ε. Ν. Κ. ΛΑΓΚΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Β.Ε¨ που βρίσκεται στη Θέση “Κολιτσάνες” Αχλάδας Δ.Ε Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
14-02-2019 09:02:25    14-02-2019 09:02:25      193
7ΧΔΦΟΡ1Θ-Ν08
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης ιδιοκτησίας Roots &΄ O΄Hagan,στην θέση «Κάμπος» περιοχή Καβουσίου Δήμου Ιεράπετρας.
13-02-2019 13:43:48    13-02-2019 13:43:48      169
ΨΡ0ΗΟΡ1Θ-6Λ2
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της υφιστάμενης εγκατάστασης προεπεξεργασίας απορριμμάτων για τον εκσυγχρονισμό της σε Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης (ΜΕΑ), στη θέση “Μάντρα” ή “Μαύρος Σπήλιος” Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα Διαχείρισης τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)
08-02-2019 12:40:58    08-02-2019 12:40:58      318
6ΙΔ5ΟΡ1Θ-Φ6Δ
Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων , εντός ορίων οικισμού Πλάκα Δήμου Αγ. Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (Ά 60) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
07-02-2019 09:58:24    07-02-2019 09:58:24      4481
ΩΞΤΥΟΡ1Θ-7ΙΟ
Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων , εντός ορίων οικισμού Ρουσσοσπίτι Δήμου Ρεθύμνου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (Ά 60).
07-02-2019 09:23:33    07-02-2019 09:23:33      1790
78ΒΠΟΡ1Θ-ΣΞΣ
Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 2639/15-09-2013 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22- 12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», με Δ.Τ. “INTERGEO ΕΠΕ”, η οποία εδρεύει στο ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
07-02-2019 09:13:04    07-02-2019 09:13:04      3152
ΩΔΤ2ΟΡ1Θ-ΜΝΟ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποίηση της με αρ πρωτ 3673/11/15-12-2011 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ 1218/22-07-2013 Απόφαση), για νέο Υβριδικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας ισχύος 10,5 MW (Αιολικός Σταθμός με Συσσωρευτές ) Εγγυημένης Ισχύος 5 MW στη θέση ¨Κισσός¨ Δήμου Κισσάμου ΠΕ Χανίων Περιφέρειας Κρήτης της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΕ »
07-02-2019 09:12:36    07-02-2019 09:12:36      232
Ω1ΕΞΟΡ1Θ-Φ9Ψ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ο.Ε.», με Δ.Τ. “DI - METAL SCRAP OE”, που εδρεύει στη θέση «ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑ», ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ, Τ.Κ. ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ, ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
06-02-2019 12:07:05    06-02-2019 12:07:05      386
ΨΗ6ΘΟΡ1Θ-ΠΗΗ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και δ.τ. «KRETA GARDEN», που εδρεύει στα Σισάμια (Γιοφυράκια) Βουτών, Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης
01-02-2019 12:51:36    01-02-2019 12:51:36      170