Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΙΘΖΟΡ1Θ-Π36
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «υφισταμένη ξενοδοχειακή μονάδα με επέκταση (κατασκευή δυο νέων ξενοδοχείων ανάντη της Παλ. Εθνικής Οδού Χανίων- Καστελίου) κατηγορίας 4 αστέρων και συνολικής δυναμικότητας 307 κλίνες και κατασκευή πεζογέφυρας (για την λειτουργική συνένωση των καταλυμάτων ) » με φορέα του έργου την Γ.ΜΕΛΑΚΗΣ - Χ ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ εντός οικισμού Αγ. Μαρίνας Δ. Χανίων ΠΕ Χανίων.
23-01-2020 12:27:39    23-01-2020 12:27:39      4514
6ΠΓΗΟΡ1Θ-ΧΟ2
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με κωδική ονομασία: 140 6074 ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ (με συνοδό έργο οδοποιίας) στο ύψωμα «Βάρδια» πλησίον οικισμού Καστρίου Δήμου Γαύδου Π.Ε. Χανίων»
23-01-2020 12:09:25    23-01-2020 12:09:25      3856πε
6ΩΝ6ΟΡ1Θ-Φ8Ο
Ανανέωση της με αρ.πρωτ. 4341/20-02-2015 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.E.» που εδρεύει στην οδό Δερβενακίων 24 στον Πειραιά
22-01-2020 12:47:10    22-01-2020 12:47:10      4331
ΨΘ00ΟΡ1Θ-ΦΩΑ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου έργου: «Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου 4*, 398 κλινών, με την επωνυμία SANTA MARINA, εκτός σχεδίου στην περιοχή Αμμουδάρα, Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου»
22-01-2020 11:50:45    22-01-2020 11:50:45      4484πε
ΨΟΑΠΟΡ1Θ-ΜΧΡ
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά στην απαγόρευση αναστροφής σε τμήμα της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, στα σημεία που διακόπτεται η νησίδα, από την οδό Μάχης Κρήτης, έως την οδό Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.
22-01-2020 11:20:07    22-01-2020 11:20:07      3693ΠΕ
ΩΧΟΚΟΡ1Θ-ΨΘΦ
Τροποποίηση- επικαιροποίηση περιβαλλοντικών όρων για την υφιστάμενη μονάδα με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» από την εταιρεία με την επωνυμία «Mareprotect Crete Co» στην θέση Κουμαρές ,εκτός οικισμού Χωραφάκια Δ.Ε Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.
16-01-2020 14:00:32    16-01-2020 14:00:32      οικ. 141
ΩΖΦΣΟΡ1Θ-4Σ1
Τροποποίηση της με αρ. 968/08-06-2015 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά στη Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Ετοιμορρόπων Κατασκευών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929) για το Δήμο Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
13-01-2020 13:41:43    13-01-2020 13:41:43      4529
ΩΓΙΚΟΡ1Θ-ΡΨ4
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης», με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Χανίων-Ρεθύμνου, συγκεκριμένα στο τμήμα Βρύσες-Αγ. Πάντες, από τη διακλάδωση για τον οικισμό Φρες έως τις εγκαταστάσεις της Φινομπετόν και εκτροπή της κυκλοφορίας στον Β.Ο.Α.Κ. διά των κάτω διαβάσεων της ευρύτερης περιοχής, αναδόχου «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.» υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης.
13-01-2020 13:41:20    13-01-2020 13:41:20      4189π.ε.
Ω07ΑΟΡ1Θ-ΝΜΜ
Έγκριση της με αρ. 760/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργοταξιακού χαρακτήρα για τις ανάγκες του έργου "Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017" της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.
13-01-2020 09:47:00    13-01-2020 09:47:00      3316
ΩΑΖΞΟΡ1Θ-1ΜΡ
Απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών μετά των συνοδών εγκαταστάσεων του (σπαστηριοτριβείο, μονάδα ασφαλτομίγματος, μονάδα σκυροδέματος, συνεργείο και λοιπές κτιριακές υποδομές) της εταιρείας με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ”, στην περιοχή Λατζιμάς Δήμου Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης.
31-12-2019 13:34:11    31-12-2019 13:34:11      4558