Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΧΒΘΟΡ1Θ-0ΓΠ
Μερική έγκριση της με αρ. 17/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή εντός της παλιάς πόλης του Ηρακλείου και ειδικότερα στην οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων της.
21-05-2020 14:43:12    21-05-2020 14:43:12      1204
ΨΧ2ΟΟΡ1Θ-ΗΝ0
Έγκριση της με αρ. 48/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου "Ανάπλαση βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) - οδός: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - Έργα Ύδρευσης Αποχέτευσης" του Δήμου Ηρακλείου.
21-05-2020 13:08:31    21-05-2020 13:08:31      1469
ΨΕ3ΓΟΡ1Θ-75Λ
Έγκριση της με αρ. 530/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά στη μονοδρόμηση της οδού Αλμυρού και της οδού Ερωτοκρίτου, εντός παλιάς πόλης Ηρακλείου.
21-05-2020 12:52:26    21-05-2020 12:52:26      2077ΠΕ
ΩΤΦΗΟΡ1Θ-ΞΦΖ
Έγκριση της με αρ. 226/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αργυροπούλων, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου.
21-05-2020 12:15:12    21-05-2020 12:15:12      2493ΠΕ
Ψ4ΔΦΟΡ1Θ-ΘΑ2
Ανανέωση – τροποποίηση (ως προς τα διαχειριζόμενα απόβλητα), της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που εδρεύει στην οδό Τσακάλωφ 9 στο Γαλάτσι Αττικής
13-05-2020 12:02:19    13-05-2020 12:02:19      787
ΨΒΛΦΟΡ1Θ-ΛΤΑ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», που εδρεύει στην οδό Καπετάν Γιώργη Νικόδημου Μακρή στην περιοχή Μισίρια του Δήμου Ρεθύμνης
13-05-2020 11:44:14    13-05-2020 11:44:14      1079
Ω0ΖΒΟΡ1Θ-32Τ
Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 1162/22-04-2015 Απόφασης ΓΓΑΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από τη με αρ.πρωτ. 1205/ 29-06-2017 Απόφαση ΣΑΔΚ για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22- 12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην περιοχή «Καστέλι», Δ. Αγ. Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου.
12-05-2020 13:21:01    12-05-2020 13:21:01      171
6ΑΔΧΟΡ1Θ-ΥΝ6
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), για την Περιφέρεια Κρήτης της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΔΑΔΥΜ Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει επί της οδού Ερμού 25, Νέα Κηφισιά, Δήμου Κηφισιάς, Π. Αττικής.
12-05-2020 13:05:08    12-05-2020 13:05:08      514
ΩΦΒΡΟΡ1Θ-ΥΜΞ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην οδό Αναγνώστου Γογονή 140 στο Δήμο Χανίων
08-05-2020 14:04:48    08-05-2020 14:04:48      586
9Π13ΟΡ1Θ-ΒΓ3
Ανανέωση – τροποποίηση (ως προς τα διαχειριζόμενα απόβλητα και την επωνυμία της εταιρείας), της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΟΠΛΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ» που εδρεύει στον κόμβο Σούδας, στο Δήμο Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης
08-05-2020 13:48:53    08-05-2020 13:48:53      1111