Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες catering για πρόγραμμα MAREMED)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες διερμηνείας για πρόγραμμα MAREMED)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-COASTANCE

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης και Μελέτη ΣΠΕ Δ. Πελεκάνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔOΤΕΩΝ COASTANCE

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΟ1ΞΟΡ1Θ-1ΟΦ
Τροποποίηση ως προς τα διαχειριζόμενα απόβλητα, της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στην οδό Μάνου Κατράκη, στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης
22-03-2019 09:52:58    22-03-2019 09:52:58      3841
ΩΩΨ3ΟΡ1Θ-ΝΘ7
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος ρέματος στη θέση «Κουρεμένος» Δ.Ε. Ιτάνου Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου»
21-03-2019 13:02:06    21-03-2019 13:02:06      1052
ΩΘΞΜΟΡ1Θ-ΔΛΩ
Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση «Γαλανού Κεφάλι» Τ.Κ Σκοπής Δ. Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.
21-03-2019 10:11:38    21-03-2019 10:11:38      182
6ΤΕ3ΟΡ1Θ-ΘΩ1
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «3G FACILITIES - SERVICES A.E.», που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 6, στην Αργυρούπολη Αττικής
18-03-2019 12:49:07    18-03-2019 12:49:07      4470
6ΛΟΙΟΡ1Θ-Χ5Ω
Έγκριση μελέτης της κυκλοφοριακής ρύθμισης - εργοταξιακής σήμανσης του έργου: "Γούρνες-Χερσόνησος", με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης ηχοπετασμάτων και αντιθαμβωτικών πετασμάτων κατά υποτμήματα, όπου προβλέπεται από τη μελέτη, στο τμήμα του έργου από περιοχή κόμβου Γουρνών έως περιοχή κόμβου κόμβου Καστελλίου (από Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 8+900).
15-03-2019 13:50:51    15-03-2019 13:50:51      861
6ΜΦΠΟΡ1Θ-ΘΝ9
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποιητική) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία θέσης «ΙΔΗ 0505», ιδιοκτησίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ που βρίσκεται εγκατεστημένος σε θέση πλησίον του οικισμού Γωνιές, Δ.Ε. Τυλίσου, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης
15-03-2019 11:31:20    15-03-2019 11:31:20      464
7ΧΙΘΟΡ1Θ-ΓΓΑ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 3953/06-12-2016 - ΑΔΑ: 7Θ2ΨΟΡ1Θ-45Ν Απόφασης Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλ/κής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης), για την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.” στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου (οδός Κ) Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
15-03-2019 10:48:46    15-03-2019 10:48:46      648
6Ω5ΜΟΡ1Θ-ΣΚΗ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μονάδα Αφαλάτωσης νερού του υδροφορέα Φοινικιάς – κατασκευή και λειτουργία τριών υδροληψιών και συνοδά έργα», της ΔΕΥΑΗ, στη θέση «Φοινικιά», Δ. Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου.
13-03-2019 14:36:22    13-03-2019 14:36:22      721
6ΧΧΚΟΡ1Θ-ΚΘΣ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ανδρεαδάκης Ιωάννης – Χρήστος», που εδρεύει στην περιοχή Χαλκιάδες- Νεροκούρου, Δ. Χανίων.
13-03-2019 10:14:39    13-03-2019 10:14:39      335
ΨΛ5ΟΟΡ1Θ-Ζ9Μ
Αναγνώριση οδού η οποία ενώνει τον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο -Βιάννος με τον οικισμό Θραψανό , του Δ. Μινώα Πεδιάδας Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, ως κύρια δημοτική
08-03-2019 13:58:18    08-03-2019 13:58:18      47