Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες catering για πρόγραμμα MAREMED)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες διερμηνείας για πρόγραμμα MAREMED)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-COASTANCE

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης και Μελέτη ΣΠΕ Δ. Πελεκάνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔOΤΕΩΝ COASTANCE

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΡ3ΟΡ1Θ-ΧΝΥ
: Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.6-10-78 (Δ 538) για την ανέγερση ξενώνα ηλικιωμένων της ενορίας Ατσιπόπουλου , στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ» Ατσιπόπουλου, Δήμου Ρεθύμνου
17-01-2019 15:19:44    17-01-2019 15:19:44      113
6ΘΡΜΟΡ1Θ-ΜΟ4
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικού δικτύου της Π.Ε. Ρεθύμνης», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, στην Π.Ε. Ρεθύμνου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
17-01-2019 14:37:34    17-01-2019 14:37:34      43
ΩΨΨΕΟΡ1Θ-0ΣΤ
Ανανέωση – τροποποίηση (ως προς τα διαχειριζόμενα απόβλητα), της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΟΥΣΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. BIOLGET που εδρεύει στην οδό Ξενοφώντος 14 στην Αθήνα
17-01-2019 13:25:27    17-01-2019 13:25:27      160
9ΒΝΔΟΡ1Θ-ΩΧΓ
Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού, στη θέση «Ρουμελί Φορτέτσας» Δ.Ε Ηρακλείου του Δ. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
10-01-2019 13:57:50    10-01-2019 13:57:50      4243
ΩΧΤΡΟΡ1Θ-ΛΛΑ
Χορήγηση άδειας (Ανανέωση της με αρ.πρωτ. 2284/13-08-2013 απόφασης ΓΓΑΔΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με δ.τ. «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.», που εδρεύει επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, Δήμος Καλλιθέας Αττικής.
10-01-2019 11:57:06    10-01-2019 11:57:06      2611
ΩΔ30ΟΡ1Θ-ΔΨΧ
Ανάθεση εργασιών κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών (ξύλινης πέργκολας, βάσης σκυροδέματος, βόθρου) που βρίσκονται στη θέση «Καστέλα» Λουτρού Σφακίων, εντός αρχαιολογικής ζώνης προστασίας και σε εκτέλεση της με αρ. 315/16-11-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Σφακίων.
02-01-2019 13:50:32    02-01-2019 13:50:32      2276
ΩΛΒΦΟΡ1Θ-ΩΜ3
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 18-12-2018 για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (πέργκολας) προς εκτέλεση της με αρ. πρ. 4659/10-11-2017 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 1.488,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
31-12-2018 13:21:45    31-12-2018 13:21:45      4510
6ΟΒ9ΟΡ1Θ-9ΝΔ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το λατομείο απόληψης αργίλου στην θέση “Κεφάλα” Τοπικής Κοινότητας Μάρθας Δήμου Βιάννου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
31-12-2018 10:39:35    31-12-2018 10:39:35      4491
ΩΩΜΩΟΡ1Θ-ΠΘΥ
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 18-10-2018 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης του Δήμου Χανίων, με εργασίες αποκατάστασης / κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
28-12-2018 15:00:09    28-12-2018 15:00:09      4505
6Κ69ΟΡ1Θ-9Ξ2
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΥΡΑΚΗΣ – ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στις Βρύσες Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων
28-12-2018 10:22:41    28-12-2018 10:22:41      4314