Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες διερμηνείας για πρόγραμμα MAREMED)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-COASTANCE

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης και Μελέτη ΣΠΕ Δ. Πελεκάνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔOΤΕΩΝ COASTANCE

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
949ΜΟΡ1Θ-ΛΞ1
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) εντός της Περιφέρειας Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ. «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ.», που εδρεύει επί της οδού Δούκος Μποφώρ 7- Ηράκλειο.
04-12-2019 13:54:55    04-12-2019 13:54:55      3581
Ψ918ΟΡ1Θ-ΙΑΡ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( τροποποίηση-ανανέωση της με αρ πρωτ 490/12-02-2018 ΑΕΠΟ) του έργου: Ξενοδοχειακή Μονάδα «STELLA’S ISLAND» κατηγορίας 5 αστέρων και 443 κλινών στη θέση «Αγκισαράς- Ανάληψη» Δήμου Χερσονήσου Π.Ε Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ ΑΕ.
04-12-2019 13:52:57    04-12-2019 13:52:57      4063
ΨΟΗΓΟΡ1Θ-Κ3Δ
Έγκριση της 1121/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά και μπροστά από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, επί της οδού Στεργίου Σπανάκη στην περιοχή "Πόρος", ΠΕ Ηρακλείου.
03-12-2019 09:29:08    03-12-2019 09:29:08      4134
ΨΙ70ΟΡ1Θ-ΗΧΚ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων (Αποχετευτικοί Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων) οικισμού Καλύβες του Δήμου Αποκόρωνα» Π.Ε. Χανίων
29-11-2019 12:17:21    29-11-2019 12:17:21      3975
681ΝΟΡ1Θ-4ΦΛ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του έργου "Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 312 κλινών, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), στη θέση Πλάκα ή Δράπανος Δήμου Χερσονήσου, ιδιοκτησίας CRETOTEL Α.Ε." (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και λειτουργίας δύο προβλητών έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας), στο Δήμο Χερσονήσου, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
29-11-2019 09:04:00    27-11-2019 08:56:25      3029
68ΚΦΟΡ1Θ-ΧΙΒ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που εδρεύει στον Ντερέ, Δήμου Πλατανιά, ΠΕ Χανίων
27-11-2019 14:22:22    27-11-2019 14:22:22      3989
ΨΤ35ΟΡ1Θ-ΜΦ7
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του έργου "Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 312 κλινών, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), στη θέση Πλάκα ή Δράπανος Δήμου Χερσονήσου, ιδιοκτησίας CRETOTEL Α.Ε." (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και λειτουργίας δύο προβλητών έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας), στο Δήμο Χερσονήσου, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
27-11-2019 12:36:01    27-11-2019 12:36:01      3029
6ΩΨ7ΟΡ1Θ-26Ν
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου Ξενοδοχείου με την επωνυμία « Royal Marmin Bay » 5 αστέρων δυναμικότητας 190 κλινών στη θέση Λαγκάδια Ελούντας Δ. Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου ιδιοκτησίας « ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΑΕ»
27-11-2019 10:28:03    27-11-2019 10:28:03      3507
ΨΥΥ5ΟΡ1Θ-Φ05
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «Εμμανουήλ Μιχελουδάκης», που εδρεύει στον «Γαζανό ποταμό», Κόμβος Γαζίου, Δ. Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου.
26-11-2019 11:24:40    26-11-2019 11:24:40      3490
Ψ79ΔΟΡ1Θ-ΘΡ4
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Γαράζο - Ανώγεια (Επαρχιακή οδός 29)», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, στην Π.Ε. Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης., με την οποία αντικαθίστανται (α) η με αρ. πρωτ. οικ. 101744/24-02-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τους Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Δρόμος Γαράζο - Ανώγεια: τμήμα Β (Κατεργιανά - Αξός, από χ.θ. 7+800 έως 8+723)’’ και (β) η με αρ. πρωτ. 558/22-12-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Δρόμος Γαράζο - Ανώγεια: τμήμα Α (Μουρτζανά - Κατεργιανά) και τμήμα Γ (Αξός - Ανώγεια)’’.
20-11-2019 14:15:09    20-11-2019 14:15:09      3100