Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Κλήρωση μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2018, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/16.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7Μ09ΟΡ1Θ-141
Έγκριση του τεχνικού φακέλου του έργου: «Έργα έκτακτης ανάγκης προστασίας παράκτιας ζώνης περιοχής Χαλέπας της πόλης των Χανίων». Kατά τις διατάξεις της εγκυκλίου 203913/19-12-2012 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα).
25-06-2019 12:46:16    25-06-2019 12:46:16      1204
64ΖΨΟΡ1Θ-Σ70
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 3,00 MW στη θέση "ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΙΙΙ" του Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
24-06-2019 10:44:35    24-06-2019 10:44:35      983
6Β5ΡΟΡ1Θ-ΜΚΜ
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 23-05-2019 για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης», Προϋπολογισμού 72.529,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). (με αρ. συστήματος διαγωνισμού 80646)
21-06-2019 11:17:01    21-06-2019 11:17:01      1193
6ΥΩΙΟΡ1Θ-5ΜΚ
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "της τοπικής κοινότητας Αγ.Θωμά και Μεγάλης Βρύσης της Δημοτικής ενότητας Αγ. Βαρβάρας " του Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης
20-06-2019 09:01:19    20-06-2019 09:01:19      7
ΩΙΓΟΟΡ1Θ-ΞΧ8
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Βαρβάρας " του Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης
20-06-2019 08:36:53    20-06-2019 08:36:53      8
6839ΟΡ1Θ-ΤΦΔ
Περίληψη Άδειας εγκατάστασης Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΣΠΗΕ) στη θέση "Σταυρός" του Δ. Κισσάμου Ν. Χανίων Κρήτης της εταιρείας «ΣΦHΝΑΡΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SFΙNARI DYTIKOS HYBRID A.E.», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,725 MW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη).
11-06-2019 10:47:44    11-06-2019 10:47:44      1364
6ΜΘΘΟΡ1Θ-9ΥΙ
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 07-05-2019 για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας», Προϋπολογισμού 72.529,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). (με αρ. συστήματος διαγωνισμού 80600)
28-05-2019 13:24:04    28-05-2019 13:24:04      1068