Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Χρήση χαρτογραφικής πλατφόρμας για την εύρεση στοιχείων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Κάλυψη πηγαδιών για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ9ΟΓΟΡ1Θ-ΠΗ9
Απόρριψη αιτήματος του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση, στη θέση ΛΕΝΙΚΟ, Τ.Κ. ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ, Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙ, του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
06-12-2019 09:38:01    06-12-2019 09:38:01      1475/18
67ΓΖΟΡ1Θ-ΨΟ9
Απόρριψη αιτήματος της ΟΜΑΔΑΣ κ. ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΑΡΧΕΛΑΟΥ για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση, στη θέση ΚΑΒΟΥΣΑ, Τ.Κ. ΜΟΡΟΝΙΟΥ, Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ, του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
06-12-2019 09:35:37    06-12-2019 09:35:37      1324/18
Ω16ΑΟΡ1Θ-ΥΕ9
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για χρήση ΑΡΔΕΥΣΗΣ στην ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στη Τοποθεσία: ΦΟΙΝΙΚΙΑ (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 σημείου x: 599588.5 ψ: 3904436,8 ) του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
04-12-2019 11:37:51    04-12-2019 11:37:51      1267/04-12-2019
ΨΞΤΔΟΡ1Θ-Χ2Χ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ στη θέση ΚΑΜΙΝΙΑ της ΤΚ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΩΝ του Δήμου ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.
02-12-2019 13:13:33    02-12-2019 13:13:33      2201/19
64Φ9ΟΡ1Θ-3Μ3
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.318/22-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΓΘΞΟΡ1Θ-ΖΟΛ) άδειας εκτέλεσης έργου - αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΜΠΕΡΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, στη θέση ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΡΥΣΗ της Τ.Κ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ,Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
02-12-2019 13:10:17    02-12-2019 13:10:17      1365/19
65ΚΡΟΡ1Θ-ΨΥ6
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη θέση ΠΡΙΝΙΑΝΑ ΧΑΡΑΚΙΑ, Τ.Κ. ΠΡΙΝΙΑ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
02-12-2019 13:07:36    02-12-2019 13:07:36      2341/19
6ΚΞ2ΟΡ1Θ-ΛΗΓ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΜΠΡΟΚΟΣ της ΤΚ ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΠΑΔΕΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΠΛΕΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
02-12-2019 13:04:29    02-12-2019 13:04:29      1799/19
Ψ4ΗΙΟΡ1Θ-Μ23
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1638/08-11-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡ1Θ-ΩΔΟ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΛΙΟΝΕΤΟ της ΤΚ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ιδιοκτησίας ΦΑΡΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», ως προς τον χρήστη σε ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ενοικιαστής).
26-11-2019 11:44:58    26-11-2019 11:44:58      2334/18
78ΜΕΟΡ1Θ-ΑΨΦ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1603/2016/21-11-2018 (ΑΔΑ:6ΒΖΓΟΡ1Θ-Θ51) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΛΟΥΡΙ της ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».
26-11-2019 11:41:07    26-11-2019 11:41:07      2666/19
Ω0ΗΔΟΡ1Θ-ΚΝ5
Απόρριψη αιτήματος, εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη (αντικατάσταση υφιστάμενης) γεώτρησης και άδειας χρήσης ύδατος για αγροτική χρήση, στη θέση ΣΦΕΙΓΚΕΣ, Τ.Κ. ΒΑΓΙΩΝΙΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της ομάδας με εκπρόσωπο τον ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ του ΕΥΑΡΕΣΤΟΥ.
26-11-2019 08:23:51    26-11-2019 08:23:51      2635/19