Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης (έτος 2018)

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της Αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ημερίδα για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στην ΠΕ Ηρακλείου

Πρόσκληση σε Σύσκεψη στο Ρέθυμνο για την Λειψυδρία
 

Συγκριτικά Στοιχεία Βροχοπτώσεων Κρήτης-Προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης Λειψυδρίας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΨ03ΟΡ1Θ-Τ0Μ
Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου και άλλων δικαιολογητικών έργου ‘’Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ’’ για το έτος 2018.
10-12-2018 08:47:51    10-12-2018 08:47:51      2712/2018
ΩΝΜΣΟΡ1Θ-ΥΝΤ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3196/2014/26-8-2015 (ΑΔΑ: 7Τ6ΝΟΡ1Θ-ΚΨΖ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΛΑΤΑΝΟΣ της Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΗΣ Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ιδιοκτησίας ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
07-12-2018 13:55:21    07-12-2018 13:55:21      1991/2018
75ΥΚΟΡ1Θ-ΝΝΙ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1147/2014/24-4-2015 (ΑΔΑ:75ΚΚΟΡ1Θ-Η3Ε) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΣΥΚΙΑ της Δ.Κ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ».
07-12-2018 13:51:57    07-12-2018 13:51:57      1729/2018
6ΠΒ3ΟΡ1Θ-ΙΘ7
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 518/2014/15-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΦΡΟΡ1Θ-Δ2Ι) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΣΥΚΙΑ της Τ.Κ. ΙΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ».
07-12-2018 13:48:06    07-12-2018 13:48:06      1723/2018
ΨΝΥ6ΟΡ1Θ-Υ07
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 849/2014/18-2-2015 (ΑΔΑ: Ω919ΟΡ1Θ-ΚΝΗ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΒΡΟΝΤΑΣ της Τ.Κ. ΓΑΡΙΠΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
07-12-2018 13:45:12    07-12-2018 13:45:12      1731/2018
6ΓΜΒΟΡ1Θ-ΔΑΩ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΥΡΓΙΟΛΙΚΑ της ΤΚ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ Δ.Ε. Δήμου ΣΦΑΚΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
26-11-2018 09:38:46    23-11-2018 13:34:06      2631/2018
ΩΜΞΔΟΡ1Θ-ΚΔ3
Τροποποίηση Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση στη θέση ΒΡΑΣΚΑΣ της Τ.Κ. ΙΜΠΡΟΥ Δήμου ΣΦΑΚΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ.
23-11-2018 13:44:25    23-11-2018 13:44:25      2643/2018
6ΡΧΣΟΡ1Θ-ΙΜΝ
2η Τροποποίηση «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΔΡΑΓΚΟΥΣ της Τ.Κ. ΑΝΩΠΟΛΗ Δήμου ΣΦΑΚΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ».
23-11-2018 13:36:24    23-11-2018 13:36:24      2641/2018
ΩΨΗΡΟΡ1Θ-31Φ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ της ΔΚ ΓΑΖΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
21-11-2018 10:24:49    21-11-2018 10:24:49      3947/2016
6174ΟΡ1Θ-0ΩΟ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΕΡΒΟΛΑ της ΔΚ ΖΑΡΟΥ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ ΖΑΡΟΥ
21-11-2018 10:22:16    21-11-2018 10:22:16      2640/2018