Διεύθυνση Υδάτων

Διευθυντής:

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων, MSc Τεχνική Γεωλογία, PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ανομβρία τρέχοντος υδρολογικού έτους - Προτεινόμενα Μέτρα πρόληψης Λειψυδρίας

Διαχειριστικό Σχέδιο Αναθεώρηση

Περιεχόμενο Συνάντησης Εργασίας (Τετάρτη 14/06/2017)

Πρόσκληση-Συνάντηση Εργασίας

''Μελέτες Οριοθέτησης ρεμάτων με αναφορά στο Ν.4258/14 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την Απόφαση 140055/13-01-2017, ΦΕΚ 428Β΄'/15-02-2017''

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΠΧΞΟΡ1Θ-7ΑΖ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήσης νερού, στον ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΜΠΟΝΙΑΝΑ της ΤΚ ΠΛΩΡΑΣ, Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-04-2018 12:35:38    19-04-2018 12:35:38      307/2018
ΩΧ85ΟΡ1Θ-Ε9Ο
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα για χρήση ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ στην ΟΜΑΔΑ ΚΟΖΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και στη θέση ΠΕΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ της Τ.Κ. ΓΑΡΙΠΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-04-2018 12:33:50    19-04-2018 12:33:50      105/2018
6ΨΗ4ΟΡ1Θ-Δ9Υ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ της ΤΚ ΑΧΛΑΔΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΡΙΔΑ Α.Ε..
19-04-2018 12:28:28    19-04-2018 12:28:28      1167/2016
ΨΡ37ΟΡ1Θ-ΘΙΨ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΑΜΠΟΣ της ΔΚ ΓΑΖΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΡΙΑΡΗ ΝΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
19-04-2018 12:26:53    19-04-2018 12:26:53      1159/2016
ΩΕΑΘΟΡ1Θ-Ω5Ξ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ της ΔΚ ΑΧΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.
19-04-2018 12:24:57    19-04-2018 12:24:57      1157/2016
7ΧΤΧΟΡ1Θ-ΗΑΞ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ της ΤΚ ΚΑΛΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΨΑΛΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.
19-04-2018 12:23:09    19-04-2018 12:23:09      1156/2016
6Κ85ΟΡ1Θ-Β5Ε
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ της ΔΚ ΓΑΖΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΡΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ.
19-04-2018 12:21:17    19-04-2018 12:21:17      1155/2016
7ΖΛΟΟΡ1Θ-9Σ0
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΟΛΕΒΗ της ΔΚ ΑΧΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ.
19-04-2018 12:19:26    19-04-2018 12:19:26      1154/2016
ΩΑΖΑΟΡ1Θ-Θ43
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΝΤΡΙ της ΤΚ ΚΟΡΦΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
19-04-2018 12:17:35    19-04-2018 12:17:35      1153/2016
61ΞΤΟΡ1Θ-ΛΨΑ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ της ΔΚ ΓΑΖΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΩΠΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
19-04-2018 12:15:54    19-04-2018 12:15:54      1152/2016