Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
63ΝΠΟΡ1Θ-ΘΦΧ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΤΩ ΜΑΛΛΙΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ του Δήμου ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30-09-2020 14:17:32    30-09-2020 14:17:32      2230/30-9-2020
ΨΖΛΘΟΡ1Θ-ΔΙΓ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30-09-2020 14:06:41    30-09-2020 14:06:41      2785/2016/30-9-2020
Ω5Γ3ΟΡ1Θ-7Ε4
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΤΣΙΚΑΛΙΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΟΤΑΜΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΒΑΪΡΑΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ
30-09-2020 14:03:55    30-09-2020 14:03:55      2786/2016/30-9-2020
6ΖΦΠΟΡ1Θ-85Κ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΠΛΑΘΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στους ΚΑΝΕΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΑΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30-09-2020 14:00:42    30-09-2020 14:00:42      2776/2016/30-9-2020
69ΖΔΟΡ1Θ-ΕΥ5
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΩΝΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟ του ΙΩΑΝΝΗ
30-09-2020 13:54:32    30-09-2020 13:54:32      2773/2016/30-9-2020
Ψ7ΔΙΟΡ1Θ-3ΥΝ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΚΑΛΥΚΟΥ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΟΤΑΜΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΜΠΙΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
30-09-2020 13:50:03    30-09-2020 13:50:03      2779/2016/30-9-2020
Ω62ΛΟΡ1Θ-7ΒΛ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΤΡΟΧΑΛΟΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
30-09-2020 13:28:08    30-09-2020 13:28:08      2784/2016/30-9-2020
ΩΛΚ1ΟΡ1Θ-ΓΛ7
Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση, «ΒΑΣΙΛΗ ΜΕΤΟΧΙ» Τ.Κ. «ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ» του Δ. Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87΄Χ=662524 Υ=3878952 του Παναγιωτάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ.
24-09-2020 08:48:09    24-09-2020 08:48:09      2206/22092020
9ΟΦΓΟΡ1Θ-4ΛΙ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:879/22-07-2020 και ΑΔΑ:6ΘΤΜΟΡ1Θ-Γ6Γ Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για χρήση ΥΔΡΕΥΣΗΣ στην ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΜΑΡΑΘΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου στην τοποθεσία ΣΚΟΠΙΣΤΡΕΣ (συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 σημείου Χ=593197 Ψ=3915654), Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ του Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου», μόνο ως προς τις συντεταγμένες εκτέλεσης του έργου.
23-09-2020 14:18:36    23-09-2020 14:18:36      2207/20
96ΧΚΟΡ1Θ-4Ο0
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:1803/03-12-2013 και ΑΔΑ:ΒΛ08ΟΡ1Θ-ΡΗΙ απόφασης, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ.:1845/06-06-2016 και ΑΔΑ: 7ΑΩΦΟΡ1Θ-7ΦΛ, απόφαση με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΒΑΘΕΙΑΔΕΣ της Τ.Κ. ΧΑΡΑΚΑ Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ», μόνο ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ.
23-09-2020 13:52:14    23-09-2020 13:52:14      1820/19