Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας"

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης (έτος 2018)

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της Αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ημερίδα για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στην ΠΕ Ηρακλείου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω3ΜΨΟΡ1Θ-9ΟΝ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 693/30-05-2012 (ΑΔΑ: Β4ΡΟΟΡ1Θ-Χ57) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΧΟΧΛΙΔΟΛΟΓΟΣ οικισμού ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ της Δ.Κ. 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ευαγγέλου», ως προς τους δικαιούχους.
14-06-2019 12:18:02    14-06-2019 12:18:02      1499/2019
ΨΜ2ΖΟΡ1Θ-ΚΥΛ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 697/2014/03-02-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΕΨΟΡ1Θ-ΦΜΦ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΑΛΕΜΥΛΟΣ της ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ», ως προς τον δικαιούχο και την προσθήκη ηλεκτροδοτημένης δεξαμενής.
14-06-2019 12:14:02    14-06-2019 12:14:02      1795/2018
7ΖΠΑΟΡ1Θ-ΛΟΗ
Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για «άρδευση» της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ξενοδοχειακής μονάδας 104 κλινών τεσσάρων αστέρων (4*) ιδιοκτησίας TREND TOURISTIC SERVICES S.A. εντός σχεδίου οικισμού Αβδού, Δήμου Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης.
14-06-2019 10:22:06    14-06-2019 10:22:06      1460/2019
6ΕΡΕΟΡ1Θ-ΚΜΒ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4183/2015/17-03-2016 (ΑΔΑ: 7Χ0ΛΟΡ1Θ-ΟΧΝ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΒΑΓΙΩΝΙΑ ή ΦΙΛΗΜΩΝ της ΤΚ ΜΑΡΟΥΛΑ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δήμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιδιοκτησίας ΧΟΥΒΑΡΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Σταματίου», ως προς τα στρέμματα και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού.
13-06-2019 13:59:22    13-06-2019 13:59:22      1996/2018
ΩΩΦΖΟΡ1Θ-ΥΒΜ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4184/2015/17-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ5ΖΟΡ1Θ-Δ50) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ της ΤΚ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ Δήμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιδιοκτησίας ΧΟΥΒΑΡΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Σταματίου», ως προς τα στρέμματα και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού.
13-06-2019 13:56:41    13-06-2019 13:56:41      1956/2018
Ω6ΖΜΟΡ1Θ-Η4Χ
Χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (ύδρευση- άρδευση) από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΤΑΜΙΔΑ της ΤΚ ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ Δήμου ΚΙΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στο ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ.
12-06-2019 11:02:17    12-06-2019 11:02:17      2745/2018
6Β3ΔΟΡ1Θ-ΗΣ5
Χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (άρδευση) από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ της ΤΚ ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ Δήμου ΚΙΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στο ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ.
12-06-2019 11:00:08    12-06-2019 11:00:08      2744/2018
6416ΟΡ1Θ-637
Χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (άρδευση) από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΤΕΡΜΑΔΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΔΑ της ΤΚ ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ Δήμου ΚΙΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στο ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ.
12-06-2019 10:57:21    12-06-2019 10:57:21      2743/2018
6ΞΨ6ΟΡ1Θ-55Μ
Χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (άρδευση) από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της ΤΚ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΙΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στο ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ.
12-06-2019 10:53:01    12-06-2019 10:53:01      2697/2018
6ΟΕΖΟΡ1Θ-Φ49
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ και αρδευτικής χρήσης νερού στη θέση ΜΠΑΜΠΑΚΑΡΙ της Τ.Κ. Λουρών Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου στον ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων/νου.
11-06-2019 10:46:34    11-06-2019 10:46:34      2912