Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας"

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης (έτος 2018)

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της Αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ημερίδα για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στην ΠΕ Ηρακλείου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΓΞΟΡ1Θ-Δ5Ο
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΟΡΟΚΙΑΝΟ της ΤΚ ΣΚΙΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
23-04-2019 15:12:44    23-04-2019 15:12:44      766
Ω8ΙΥΟΡ1Θ-ΔΓΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία) νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΔΡΑΚΟΥ ΒΡΥΣΗ της ΤΚ ΒΙΣΤΑΓΗΣ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στο ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ.
23-04-2019 10:35:20    23-04-2019 10:35:20      581/19
ΩΝ19ΟΡ1Θ-ΚΗ0
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης (υδρευτική και κτηνοτροφική) νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΛΕΙΣΙΔΙ της ΤΚ ΘΡΟΝΟΥ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στο ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ
23-04-2019 10:33:07    23-04-2019 10:33:07      580/19
Ω0ΟΨΟΡ1Θ-ΙΡΔ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης (υδρευτική, αρδευτική, κτηνοτροφική) νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΠΕΤΣΕΣ της ΤΚ ΕΛΕΝΩΝ οικισμός ΜΕΣΣΟΝΗΣΙΑ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στο ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ.
23-04-2019 10:30:26    23-04-2019 10:30:26      579/19
ΩΤ6ΥΟΡ1Θ-169
Απόρριψη αιτήματος για αντικατάσταση υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ στη θέση ΒΡΥΣΙΔΑ της ΤΚ ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
22-04-2019 08:38:29    22-04-2019 08:38:29      1014π.ε.
Ω53ΩΟΡ1Θ-ΕΛΔ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΑΛΕΜΥΛΟΣ της ΤΚ ΣΚΙΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΖΕΡΒΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ.
18-04-2019 11:19:53    18-04-2019 11:19:53      οικ. 1048/19
Ψ23ΤΟΡ1Θ-9ΞΣ
Χορήγηση παράτασης και τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ.:450/20-07-2017 (ΑΔΑ:7Ι8ΧΟΡ1Θ-ΥΧ4), άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στον ΚΑΜΑΡΑΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Εμμανουήλ στη θέση ΑΛΩΝΑΚΙ ΣΙΣΙΟΥ της Τ.K. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
08-04-2019 13:43:47    08-04-2019 13:43:47      2929/18
6ΤΠΖΟΡ1Θ-ΙΩΗ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση, στη θέση ΣΟΧΩΡΑ της Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ Δ.Ε.ΚΟΦΙΝΑ, στο Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
08-04-2019 13:39:53    08-04-2019 13:39:53      2730/18
ΨΝΩΟΟΡ1Θ-3ΒΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ της ΤΚ ΣΟΥΓΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Δήμου ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΕΛΙΝΟΥ.
05-04-2019 13:51:00    05-04-2019 13:51:00      772/19
ΩΚΤΙΟΡ1Θ-05Ο
Περιβαλλοντικό Κόστος, Κόστος Πόρου και Περιβαλλοντικό Τέλος των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) EL1339, EL1340 και EL1341 του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13), για το έτος 2019
05-04-2019 11:05:46    05-04-2019 11:05:46      914