Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Συγκριτικά Στοιχεία Βροχοπτώσεων Κρήτης-Προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης Λειψυδρίας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ανομβρία τρέχοντος υδρολογικού έτους - Προτεινόμενα Μέτρα πρόληψης Λειψυδρίας

Διαχειριστικό Σχέδιο Αναθεώρηση

Περιεχόμενο Συνάντησης Εργασίας (Τετάρτη 14/06/2017)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ζ0ΨΟΡ1Θ-3ΣΤ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΡΗΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη θέση ΧΑΛΕΠΑ οικισμού ΑΠΟΛΥΧΝΟΥ της ΤΚ ΓΑΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
18-03-2019 13:24:10    18-03-2019 13:24:10      803/18
6ΓΑ5ΟΡ1Θ-Χ00
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στο ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ στη θέση ΣΦΑΚΑΚΙΑ- ΛΟΥΡΙΑ της ΤΚ ΓΑΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
15-03-2019 13:58:17    15-03-2019 13:58:17      163/2019
ΩΤΚΤΟΡ1Θ-ΦΘΘ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέου ΠΗΓΑΔΙΟΥ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη θέση ΓΥΨΑΔΕΣ (ΚΝΩΣΣΟΣ) της Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
15-03-2019 08:13:44    15-03-2019 08:13:44      450/2019
Ω39ΥΟΡ1Θ-Ψ1Ν
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΟΤΑΜΙΔΕΣ της ΤΚ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στoυς ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
14-03-2019 09:07:10    14-03-2019 09:07:10      1749/16
ΨΛΛ2ΟΡ1Θ-ΑΛΦ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΡΕΚΤΡΑ της ΤΚ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.
13-03-2019 12:05:19    13-03-2019 12:05:19      1755/16
ΨΦΖ5ΟΡ1Θ-7ΜΕ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ της ΤΚ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
13-03-2019 11:49:13    13-03-2019 11:49:13      1753/16
ΩΤ6ΒΟΡ1Θ-Τ1Ι
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ της ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΤΣΙΜΠΡΑΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13-03-2019 11:36:03    13-03-2019 11:36:03      1748/16
6ΑΡΩΟΡ1Θ-ΕΟΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ της ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στους ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ.
13-03-2019 11:32:24    13-03-2019 11:32:24      1747/16
6Θ64ΟΡ1Θ-071
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΛΙΒΑΔΙΑ της ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΠΑΥΛΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.
13-03-2019 11:30:02    13-03-2019 11:30:02      1745/16
6ΝΔΧΟΡ1Θ-7Τ0
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.:1644/20-11-2017 (ΑΔΑ:6ΧΤ7ΟΡ1Θ-Μ7Ρ) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας Γεώτρησης για Υδρευτική χρήση ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ της Τ.Κ. ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ , Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
13-03-2019 11:12:20    13-03-2019 11:12:20      2707/18