Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου για Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους Σεπτεμβρίου 2015 έως Μαρτίου 2016.

Δελτίο Τύπου για την Κολυμβητική Περίοδο από 1η Ιουνίου 2016 έως 31η Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΦΕΚ Β’570/2015)

Συμπεριφορά υπόγειων υδροφορέων Κρήτης

Στατιστικά στοιχεία για τις συναφθείσες δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του ύδατος

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΧΗΟΡ1Θ-ΝΜΕ
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2406/19-12-2017 απόφασής μας ως προς τη θέση ανόρυξης της Γεώτρησης για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΔΑΦΝΕΣ (Δ12Α) της ΤΚ ΔΑΦΝΩΝ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ της διάρκειας ισχύος της
18-01-2019 14:22:36    18-01-2019 14:22:36      2703/18
ΩΔΨ6ΟΡ1Θ-ΔΕΧ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 996/30-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΤΟΡ1Θ-ΛΦΨ) «Χορήγησης άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΜΙΣΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ της Τ.Κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ Δήμου ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ιδιοκτησίας ΒΕΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ».
03-01-2019 09:00:15    03-01-2019 09:00:15      1864/2018
ΩΞΡΝΟΡ1Θ-ΚΘΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΛΑΔΙΣΣΟΣ - ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ της ΔΚ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δήμου ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΨΥΛΛΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ-ΨΥΛΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
03-01-2019 08:54:39    03-01-2019 08:54:39      1678/2016
6ΡΨΩΟΡ1Θ-ΙΓ0
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ της ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
03-01-2019 08:47:08    03-01-2019 08:47:08      1605/2016