Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη δημοσιοποίησης - σε πειραματικό στάδιο - των υφιστάμενων αδειών υδροληψίας στην Περιφέρεια Κρήτης, τις οποίες διαθέτει στο αρχείο της. Οι, προς το παρόν, δημοσιοποιούμενες υδροληψίες αφορούν το χρονικό διάστημα 2006-2012 και μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την αναφορά τους είναι η ύπαρξη των γεωγραφικών συντεταγμένων των θέσεών τους στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87.

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης για την αυτοδιοίκηση και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, επιβάλλεται η τροποποίηση της με αρ. 1596/30-6-2009 (ΦΕΚ 1333/Β/2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις των στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέχρι και την 30-3-2012, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην τροποποίηση της.

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης υδάτων»

Nέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΟ9ΞΟΡ1Θ-Δ7Η
Τροποποίηση ως προς την επωνυμία της ομάδας από ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του Δημ. και χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενου ΠΗΓΑΔΙΟΥ με νέο και χρήσης (άρδευση) νερού, στη θέση ΑΡΚΟΛΑΚΚΟΣ της Τ.Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ, του Δήμου Φαστού Π.Ε. Ηρακλείου στην ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΖΑΧΑΡΙΑ.
25-06-2019 14:37:48    25-06-2019 14:37:48      1526/2019
ΩΩΚΛΟΡ1Θ-ΦΒΘ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙ ΑΡΙΣ του ΚΟΥΪΤΙΜ στη θέση ΛΥΣΜΑΤΑ της ΤΚ ΣΚΙΝΙΑ, Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
21-06-2019 10:34:26    21-06-2019 10:34:26      1794/2018
ΩΕΖ6ΟΡ1Θ-ΤΟ1
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη θέση ΜΥΣΙΛΗ της Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
21-06-2019 10:28:54    21-06-2019 10:28:54      2006/2018
6ΠΝΒΟΡ1Θ-ΜΗΨ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΠΥΡΟΒΟΛΟΙ ή ΧΑΪΤΑΝΙ της Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στον ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Καλλίστρατου.
21-06-2019 10:25:38    21-06-2019 10:25:38      1667/2018
ΨΕΤΞΟΡ1Θ-Ε56
Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφορά νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΑΓΟΡΙ - ΤΣΟΥΡΙΣΤΡΕΣ της ΤΚ ΜΟΥΝΤΡΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΕΛΟΝΑΔΟΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ Δήμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
20-06-2019 14:28:04    20-06-2019 14:28:04      2685/2018
ΩΚΔΔΟΡ1Θ-ΙΕ2
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ της ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην ΣΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
19-06-2019 14:33:38    19-06-2019 14:33:38      1746/2016
Ω3ΜΨΟΡ1Θ-9ΟΝ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 693/30-05-2012 (ΑΔΑ: Β4ΡΟΟΡ1Θ-Χ57) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΧΟΧΛΙΔΟΛΟΓΟΣ οικισμού ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ της Δ.Κ. 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ευαγγέλου», ως προς τους δικαιούχους.
14-06-2019 12:18:02    14-06-2019 12:18:02      1499/2019
ΨΜ2ΖΟΡ1Θ-ΚΥΛ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 697/2014/03-02-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΕΨΟΡ1Θ-ΦΜΦ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΑΛΕΜΥΛΟΣ της ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ», ως προς τον δικαιούχο και την προσθήκη ηλεκτροδοτημένης δεξαμενής.
14-06-2019 12:14:02    14-06-2019 12:14:02      1795/2018
7ΖΠΑΟΡ1Θ-ΛΟΗ
Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για «άρδευση» της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ξενοδοχειακής μονάδας 104 κλινών τεσσάρων αστέρων (4*) ιδιοκτησίας TREND TOURISTIC SERVICES S.A. εντός σχεδίου οικισμού Αβδού, Δήμου Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης.
14-06-2019 10:22:06    14-06-2019 10:22:06      1460/2019
6ΕΡΕΟΡ1Θ-ΚΜΒ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4183/2015/17-03-2016 (ΑΔΑ: 7Χ0ΛΟΡ1Θ-ΟΧΝ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΒΑΓΙΩΝΙΑ ή ΦΙΛΗΜΩΝ της ΤΚ ΜΑΡΟΥΛΑ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δήμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιδιοκτησίας ΧΟΥΒΑΡΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Σταματίου», ως προς τα στρέμματα και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού.
13-06-2019 13:59:22    13-06-2019 13:59:22      1996/2018