Δελτία Τύπου

Σύσκεψη των Δασικών Υπηρεσιών συγκαλεί η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αποφάσεις Δασικής Πολιτικής και Διοικητικής Στρατηγικήςπαίρνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

 

Ευρεία σύσκεψη όλων των Διευθύνσεων Δασών λαμβάνει χώρα από νωρίς το πρωί σήμερα στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο. Υπό τη διεύθυνση της Συντονίστριας κας Μ. Κοζυράκη, στη συνάντηση συμμετέχουν ο Αν. Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων κ. Α. Ιωάννου και στελέχη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Κρήτης, η Προϊσταμένη κα Π. Σκλαβάκη και στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, η κα Χ. Καργιολάκη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου με στελέχη της Υπηρεσίας της, ο Αν. Προϊστάμενος κ. Γ. Παπαδόπουλος και στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου και ο κ. Μ. Συλλιγάρδος, Διευθυντής Δασών Λασιθίου με στελέχη της Υπηρεσίας του.

 

Αντικείμενο της συζήτησης αποτελεί η από κοινού συμφωνία και λήψη αποφάσεων για θέματα προγραμματισμού, στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμένων δράσεων για όλη την Κρήτη σε ότι αφορά τα δασικά οικοσυστήματα, το φυσικό περιβάλλον, τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, τη διαδικασία έκδοσης και εξέτασης πράξεων χαρακτηρισμού, τη χωροταξία, τους δασικούς χάρτες (ανάρτηση, κύρωση), τα προγραμματισμένα δασοτεχνικά έργα και εργασίες κ.α.

 

Λόγω της υφιστάμενης επιτακτικής κατάστασης για τις δασικές χαρτογραφήσεις, τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και τη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, σχετικά των αρμοδιοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η σύσκεψη αποσκοπεί στην ενιαία, συνολική αντιμετώπιση των δασικών κρατικών υποθέσεων, στη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και στην καλύτερη  δυνατή λειτουργία των Υπηρεσιών με ταυτόχρονη παροχή σύγχρονων, ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

 

Σχέδιο Νόμου από το ΥΠΕΝ για το Σύστημα διοίκησης διαχείρισης μέσω Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) - Διαβούλευση έως 22.11.2017

Όλες οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα αυτές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, εντάσσονται σε ένα σύστημα διοίκησης διαχείρισης μέσω Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) με το Σχέδιο Νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ. Σημαντική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα για την Κρήτη που θεωρείται μια προνομιούχα περιοχή από άποψη βιοποικιλότητας με αποτέλεσμα την ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000, πενήντα τεσσάρων (54) περιοχών, χερσαίων και θαλάσσιων.

Το Σχέδιο Νόμου, καλύπτει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας καινούριων και παλιών ΦΔΠΠ, εντάσσοντάς τους σε ένα Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με ΝΠΙΔ που επιβλέπονται από το ΥΠΕΝ. Οι προστατευόμενες περιοχές για πρώτη φορά στο σύνολό τους επιδιώκεται να διαχειριστούν με βάση την Εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους & 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά, καθώς και την στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του Εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη για επιχορήγηση των ΦΔ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προβλέπονται τα ΝΠΙΔ :

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με αυξημένα όρια της περιοχής ευθύνης του ήδη υπάρχοντος ΦΔ, καταλαμβάνοντας όλες τις είκοσι τρείς (23) περιοχές NATURA του Νομού Χανίων &

Φορέας Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, νέος ΦΔ που στα όρια της περιοχής ευθύνης του καταλαμβάνει όλες τις τριάντα μία (31) περιοχές NATURA των Νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Νομοσχεδίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ), έχοντας την εμπειρία από τους  Φορείς Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, αλλά και Καρπάθου Σαρίας, έχει καταθέσει τα παρακάτω που αξιολογεί ως σημαντικά για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ αλλά και τη συνδιαχείριση των προστατευόμενων αυτών περιοχών με το δημόσιο.

Οι υπάρχοντες ΦΔΠΠ διατηρούν ίδιους πόρους και προσωπικό ενώ η χωρική τους αρμοδιότητα επεκτείνεται και το προστατευτέο αντικείμενο διαφοροποιείται. Επίσης δεν είναι καθόλου εμφανές με τι προσωπικό θα λειτουργήσουν οι καινούριοι φορείς. Ιδιαίτερα όταν δεν προβλέπονται νέες προσλήψεις στο προσεχές μέλλον και καταργείται η δυνατότητα για αποσπάσεις προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα.

Η διοίκηση των ΦΔΠΠ ανατίθεται  πλέον σε αυστηρά 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) με καθορισμένους τους εκπροσώπους των φορέων. Σε σχέση με το σχήμα που προτείνεται, έχουμε να παρατηρήσουμε :

Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση-δέσμευση ως προς την οικολογική ευαισθησία των μελών του εκτός από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, τον εκπρόσωπο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και την εναλλακτική στελέχωση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Χωρίς κοινή συνισταμένη την εγνωσμένη επάρκεια, γνώση και οικολογική ευαισθησία στην επιλογή των μελών του, το ΔΣ οδηγείται σε δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Η διοίκηση και διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής επαφίεται στην καλή θέληση των μελών του ΔΣ, χωρίς να τίθενται εξ αρχής οι προϋποθέσεις για να μπορούν να συμφωνήσουν.

Η κατάργηση των μελών αφορά κυρίως τους κρατικούς φορείς που δεν συμμετέχουν πλέον, εκτός από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ που προεδρεύει στο ΔΣ. Εκπρόσωποι των ΥΠΑΑΤ, ΥΠΑΝ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κλπ απουσιάζουν στη συμμετοχική αυτή διαδικασία, παρά την άμεση επαφή τους με το προστατευτέο αντικείμενο, (οικότοποι χερσαίοι και θαλάσσιοι, προστατευόμενα είδη και τοπίο). Με το σχήμα που προτείνεται παύει να ισχύει η λειτουργία του ΦΔΠΠ ως ομπρέλα που συγκλίνει απόψεις κρατικών λειτουργών, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οικολόγων και παραγωγικών φορέων, και τελικά στη λήψη μιας κοινά αποδεκτής απόφασης. Παρά τα κατά τόπους προβλήματα, η εφαρμογή του Ν. 2742/1999 είχε καταφέρει την άμβλυνση των συγκρούσεων μεταξύ κράτους και φορέων.

Με την παρ. 10 αφαιρείται από τον Υπουργό η δυνατότητα να αντλήσει προσωπικό για το ΔΣ από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης με τη αιτιολογία ότι το ΔΣ είναι άμισθο και έχει εξειδικευμένο αντικείμενο.

Σε σχέση με το έργο των ΦΔΠΠ κάποιες αρμοδιότητές τους δημιουργούν σύγχυση.

Εμφανίζονται να μπορούν να διαχειρίζονται δημόσιες εκτάσεις.

Δεν προβλέπεται η δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας παρά το γεγονός ότι τους ανατίθενται “η κατάρτιση μελετών και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων”.

Εμφανίζονται να χορηγούν άδειες επιστημονικής έρευνας …. εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Το άρθρο αντίκειται σε ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται στα ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συμμετέχει στη διαβούλευση, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό, βοηθά στην προστασία και διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου της Κρήτης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.

Πληροφορίες για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Χαρίκλεια Καργιολάκη

Δ/ντρια Δασών Ρεθύμνου

Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας

Τηλ: 2831023308  

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κας Μαρίας Κοζυράκη

Τη Δευτέρα 20.11.2017 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, από υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών και το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου εργαζομένων του φορέα.

Η Βρετανίδα Πρέσβης Kate Smith, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Η Βρετανίδα Πρέσβης Kate Smith, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PACES - Ολοκλήρωση άσκησης ετοιμότητας για Κατάλληλη Διαμονή σε Καταυλισμούς Έκτακτης Ανάγκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διϋπηρεσιακής Άσκησης Πεδίου που διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, με αντικείμενο την οργανωμένη απομάκρυνση και επείγουσα στέγαση σεισμόπληκτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PACES όπου συμμετέχει με φορείς από την Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα και Αυστρία.

Πολλές ευχαριστίες σε όλους του τοπικούς φορείς οι οποίοι έλαβαν μέρος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της άσκησης, όπως η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι  Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και στις εθελοντικές οργανώσεις που βοήθησαν σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PACES - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Την Πέμπτη και Παρασκευή 12 και 13 Οκτωβρίου 2017, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διοργανώνει Διϋπηρεσιακή Άσκηση Πεδίου μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PACES. Το έργο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών άμεσης στέγασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες συντονισμού, επικοινωνίας και παροχής ιατρικής περίθαλψης. Συμμετέχουν οργανισμοί πολιτικής προστασίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία και Αυστρία καθώς και άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς εμπειρογνωμόνων.

 

Σποτ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

https://youtu.be/r-HmWs6JqUk

https://youtu.be/35sCxC9lE_8