Δελτίο Τύπου 04-07-2018

Τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, επισκέφτηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 3/7/2018 ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) κος Αθανάσιος Καπρέλης, συνοδευόμενος από τους Αντιπροέδρους του Οργανισμού, κ.κ. Γεώργιο Κέντρο και Γεώργιο Αποστολάκη, κατά την επίσκεψή τους στην Κρήτη.
Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από θέματα συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης  με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον προγραμματισμό δράσεων του Οργανισμού, με αφορμή τις τάσεις οι οποίες καταγράφονται στον προσδιορισμό της νέας Ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού ενημέρωσαν τη Συντονίστρια για ειδικότερα θέματα σχετικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις κοινοτικών ενισχύσεων στο νησί, τα επίπεδα απόκλισης επιδοτούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή /και ζωικού κεφαλαίου σε πανελλαδική κλίμακα, με ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του ελεγκτικού μηχανισμού του Οργανισμού αλλά και των δυνατοτήτων ενίσχυσης και υποστήριξης του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη.
Εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Συντονίστρια Μαρία Κοζυράκη, αφού υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, έκανε αναφορά στις δυνατότητες συνεργασίας του Οργανισμού με μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης για τον εξορθολογισμό διαδικασιών και απαιτήσεων σε ελέγχους προγραμμάτων γεωργικών ενισχύσεων και θέματα εκτέλεσης και εφαρμογής Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε τέλος σε δράσεις που αποτελούν  αντικείμενο συνεργασίας των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Κρήτης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως τα Προγράμματα νέων αγροτών, οι κανονισμοί δάσωσης γεωργικών γαιών, οι δασικοί χάρτες κ.α.