Δελτίο Τύπου 09-10-2018

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο, συνάντηση εργασίας με τίτλο «Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία».
Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  LIFE και του έργου με τίτλο «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των Υπηρεσιών Οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης»  (LIFE 13/INF/GR/000188) στο οποίο Συντονιστής εταίρος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στην υλοποίηση του Προγράμματος, συμμετέχουν ως εταίροι η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Στη συνάντηση εργασίας αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη θεσμοθέτηση, τη διαχείριση και την διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών, τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης. Συμμετείχαν καθηγητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης, εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης.
Από πλευράς Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έγινε παρουσίαση του ρόλου της Δασικής Υπηρεσίας στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA2000, από το Δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, κο Παντελή Αρβανίτη.