Δελτίο Τύπου 1-06-2018

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρίας Κοζυράκη με το Δήμαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη, στο Ηράκλειο. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μηνάς Σταυρακάκης, Αριστομένης Συγγελάκης, ο Πρόεδρος και τα μέλη ΤΚ Αμιρών, ο Πρόεδρος ΤΚ Βαχού και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρίνος Κριτσωτάκης.
Θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ορθολογική χρήση του νερού σε περιοχές του Δήμου Βιάννου, με σκοπό την προσπάθεια διασφάλισης της επάρκειας των υδάτινων πόρων σε περίοδο λειψυδρίας.
Λόγω του έντονου προβληματισμού και της ανησυχίας που έχουν προκαλέσει για τρίτο συνεχιζόμενο υδρολογικό έτος οι μειωμένες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, στη συζήτηση έγινε εκτενής αναφορά σε ζητήματα που αφορούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης αδειών χρήσης νερού (νέων ή υφιστάμενων γεωτρήσεων) και τη διαδικασία η οποία πραγματοποιείται έπειτα από την αίτηση του ιδιώτη και τη συνεργασία κάθε Δήμου με την Περιφέρεια και την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ιδιαίτερα τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ανάγκη για λήψη έκτακτων μέτρων διαχείρισης του νερού από τους φορείς των Α΄βάθμιων ΟΤΑ, όπως ήδη έχει αποφασιστεί και σε επίπεδο ΠΕΔ, αλλά και για τις ιδιωτικές γεωτρήσεις.
Ιδιαίτερης επίσης σημασίας θέμα, φάνηκε να αποτελεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων των αδειών χρήσης νερού που εκδίδονται από  τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κάτι το οποίο απασχολεί όχι μόνο το Δήμο Βιάννου αλλά και τους υπόλοιπους Δήμους της Κρήτης όπως ανέφερε η Συντονίστρια. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες και στους παραβάτες των αδειών αυτών επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (από πρόστιμα μέχρι και αφαίρεση των αδειών) καθώς και ποινικές κυρώσεις.