Δελτίο Τύπου 29-11-2018

Με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκο Καλογερή συναντήθηκε η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, σήμερα το πρωί στο γραφείο της στο Ηράκλειο.

Η Συντονίστρια συζήτησε με τον Αντιπεριφερειάρχη κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν φορείς και πολίτες της Κρήτης και αφορούν στους τομείς του Περιβάλλοντος - Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, διαχείριση επισκεψιμότητας και λειτουργία Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, της Ενέργειας - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποθαλάσσια διασύνδεση Κρήτης και της Χωροταξίας, Χρήσεων γης - Δασικοί χάρτες, Κτηματολόγιο, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και εκτός σχεδίου δόμηση.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο φλέγον θέμα των Φορέων Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κρήτη (ΦΟΔΣΑ) που, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Προγράμματος "Κλεισθένης" και της διαχειριστικής κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις αποφάσεις  των Δήμων που διίστανται και διαφοροποιούνται ως προς τον αριθμό και την ταυτότητα αυτών των φορέων, είναι σε επεξεργασία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο κ. Καλογερής ενημέρωσε διεξοδικά τη Συντονίστρια για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, την υφιστάμενη κατάσταση, τις προβλέψεις και τη δυναμική φορέων, έργων και μονάδων επεξεργασίας. 
Στην ενημερωτική συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλης Μαυράκης.