Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ηρακλείου

Προϊσταμένη: Λυρώνη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες: Τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 153
Φάξ: 2810. 264 160
Προσωπικό:

Γολοβάνη Τερψιθέα     2810-264156
Δασκαλάκης Ιωάννης     2810-264144
Κατσαμάνης Ιωάννης     2813-407117
Λουλούδη - Νεονάκη Πηνελόπη     2810-264167
Νεονάκης Αλέξανδρος     2810-264154
Χατζηιωάννου Ελευθερία     2810-264151
Αντιμισάρης Βασίλειος     2810-264163
Δρακωνάκη Μαρία              2810264155
Καραγιαννάκη Δήμητρα   2810264165
Συγλέτος Βασίλειος        2810264156