Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ρεθύμνης

Προϊστάμενος: Νεονάκης Μιχαήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  2. Το Γραφείο Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Απολλωνιάτου 6, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310-20801
Φάξ: 28310-23085
Προσωπικό:

Τηλεφωνικό κέντρο     2831020800
Ηλιάκη Μαρία     2831020808
Ποθουλάκη Αναστασία     2831027690
Σιγανός Στυλιανός     2831020541
Τζανουδάκης Βασίλης     2831020543
Αλυσανδράτος Σπυρίδων     2831020543
Τσιριντάνης Ιωάννης    2831020544
Τζαγκαράκης Μιχαήλ  2831020541