Τμήμα Ελέγχου

Προϊστάμενος: Καστρίτσης Γεώργιος
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής
    αλλοδαπών νομοθεσίας.
  2. Τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 264168
Φάξ: 2810 264160
Προσωπικό: Δρακωνάκη Μαρία