Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΛ1ΣΟΡ1Θ-Ψ9Ψ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 63/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας».
15-05-2019 10:55:59    15-05-2019 10:55:59      425
ΨΡΤΨΟΡ1Θ-ΞΨΘ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 128/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σητείας
10-05-2019 13:04:39    10-05-2019 13:04:39      393
6ΤΓΩΟΡ1Θ-Ι14
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.47/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας» και της αριθμ. 142/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.
10-05-2019 13:01:28    10-05-2019 13:01:28      395
ΨΘΜΡΟΡ1Θ-2ΕΜ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 129/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σητείας
10-05-2019 13:00:43    10-05-2019 13:00:43      394
6ΣΞΕΟΡ1Θ-2Ρ4
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.35/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) και της αριθμ. 141/2019 απόφασης του ΔΣ του Δήμου Σητείας».
10-05-2019 12:29:30    10-05-2019 12:29:30      413
644ΦΟΡ1Θ-ΟΝΤ
«Έλεγχος νομιμότητας των με αριθ.36/2019 και 37/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) και της αριθμ. 140/2019 απόφασης του ΔΣ Δήμου Σητείας».
10-05-2019 09:19:49    10-05-2019 09:19:49      414
ΩΛ06ΟΡ1Θ-7Ν7
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 165/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου».
10-05-2019 09:13:32    10-05-2019 09:13:32      367
ΩΒ6ΤΟΡ1Θ-ΓΞ8
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.166 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου».
08-05-2019 13:40:27    08-05-2019 13:40:27      399
68ΚΟΟΡ1Θ-Υ41
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 62/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας».
06-05-2019 14:50:12    06-05-2019 14:50:12      371
6ΔΦΤΟΡ1Θ-ΒΞΔ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.45/2019 απόφασης, σε ορθή επανάληψη, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας».
06-05-2019 14:11:41    25-04-2019 09:23:02      313