Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΡΚΨΟΡ1Θ-ΑΗΩ
«Έλεγχος νομιμότητας του αριθμ 16/19-6-2019 πρακτικού εκλογής τακτικού και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας».
19-07-2019 12:44:19    19-07-2019 12:44:19      621
7ΧΑΨΟΡ1Θ-Τ7Ζ
«Έλεγχος νομιμότητας των με αριθ.69/2019 σε ορθή επανάληψη και 87/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)».
17-07-2019 12:58:42    17-07-2019 12:58:42      603
ΨΘΜ5ΟΡ1Θ-8ΜΛ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.86/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου».
17-07-2019 12:52:08    17-07-2019 12:52:08      590
ΨΙΟΜΟΡ1Θ-ΒΥΟ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 91/2019 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Σητείας».
17-07-2019 11:52:13    17-07-2019 11:52:13      600
6540ΟΡ1Θ-ΒΗΧ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 87/2019 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Σητείας».
17-07-2019 11:20:33    17-07-2019 11:20:33      586
6ΦΩΟΟΡ1Θ-Γ1Χ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 68/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας».
16-07-2019 14:26:01    16-07-2019 14:26:01      567
6ΒΚ5ΟΡ1Θ-599
«Έλεγχος νομιμότητας των με αριθμ. 64/2019 και 254/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου αντίστοιχα».
16-07-2019 13:57:59    16-07-2019 13:57:59      653
ΨΛΑ7ΟΡ1Θ-ΖΝΒ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 152/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σητείας
12-07-2019 14:22:09    12-07-2019 14:22:09      585
ΨΘΛΓΟΡ1Θ-7ΥΦ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 153/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σητείας
12-07-2019 14:19:04    12-07-2019 14:19:04      587
Ψ0ΖΑΟΡ1Θ-ΝΦΙ
Έλεγχος νομιμότητας των με αριθ. 37/2019 και 64/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγ. Νικολάου καθώς και των με αριθ. 178/2019 και 255/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
12-07-2019 14:15:01    12-07-2019 14:15:01      594