Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ι1ΜΟΡ1Θ-ΒΔΡ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2019».
17-01-2019 14:56:20    17-01-2019 14:56:20      6
6ΛΧ8ΟΡ1Θ-ΛΒ5
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.313/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας».
16-01-2019 13:58:06    16-01-2019 13:58:06      47
ΩΨΞΡΟΡ1Θ-1ΦΜ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.345/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας».
10-01-2019 12:42:55    10-01-2019 12:42:55      22
ΩΛΑΡΟΡ1Θ-ΗΓ4
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.362/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας».
10-01-2019 09:17:13    10-01-2019 09:17:13      1381/2018
6ΘΩΚΟΡ1Θ-ΓΘΣ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.13/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου».
10-01-2019 08:46:49    10-01-2019 08:46:49      18
ΩΩΕ5ΟΡ1Θ-ΘΝ0
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 593/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
09-01-2019 13:06:36    09-01-2019 13:06:36      1325/2018
ΩΗΧΗΟΡ1Θ-ΜΩΩ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.143/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) και της αριθμ.369 /2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας».
08-01-2019 09:57:36    08-01-2019 09:57:36      1393/2018
7ΖΦ3ΟΡ1Θ-86Υ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.218/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
08-01-2019 09:54:35    08-01-2019 09:54:35      1337/2018
ΨΤΖΨΟΡ1Θ-ΕΣΚ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.580/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.
07-01-2019 11:18:14    07-01-2019 11:18:14      1379/2018
ΩΒΛ9ΟΡ1Θ-0ΧΝ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 333/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σητείας
07-01-2019 11:12:47    07-01-2019 11:12:47      1347/2018