Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΞΔ3ΟΡ1Θ-ΜΝΗ
Σε ορθή επανάληψη έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για τη Δράση: "Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης".
22-11-2019 12:13:06    22-11-2019 12:12:00      1133
Ψ14ΙΟΡ1Θ-ΕΗΨ
Έγκριση πρακτικού για την "Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου - Αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης των Νομικών Προσώπων - Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου" και κατακύρωση αποτελέσματος για τις ομάδες 2, 5, 6, 17, 18, 25 και 26.
22-11-2019 12:07:27    22-11-2019 12:07:27      1128
6ΣΛΙΟΡ1Θ-7ΩΧ
Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου:«OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
22-11-2019 11:51:04    22-11-2019 11:51:04      1126
660ΑΟΡ1Θ-ΩΣΠ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2019.
21-11-2019 10:54:33    21-11-2019 10:54:33      1135
ΩΟΑΞΟΡ1Θ-Υ59
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2019.
21-11-2019 10:52:11    21-11-2019 10:52:11      1134
6ΘΟ7ΟΡ1Θ-Ι38
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019 και επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».
20-11-2019 11:20:19    20-11-2019 11:20:19      1121
ΨΘΨΟΟΡ1Θ-524
Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019 και επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
20-11-2019 11:13:24    20-11-2019 11:13:24      1120
6ΖΕ8ΟΡ1Θ-ΒΟΖ
Aποδοχή πίστωσης και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Μυλοποτάμου οικονομικού έτους 2019.
20-11-2019 11:10:58    20-11-2019 11:10:58      1131
Ω0ΙΘΟΡ1Θ-3ΙΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
20-11-2019 10:58:14    20-11-2019 10:58:14      1129
6ΑΡ0ΟΡ1Θ-Ε8Ε
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019 και πρόβλεψη πίστωσης για την πληρωμή «ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ».
20-11-2019 09:56:08    20-11-2019 09:56:08      1124