Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
 1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
 2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
  Τηλ.: 28310.53948
  Fax: 28310.53943
  Προσωπικό:

  Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
  Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

  Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  7ΖΥΔΟΡ1Θ-7ΗΒ
  Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Αμαρίου:«Aνάδειξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Προστασία μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος - Υποέργο (νέο): Ανάπλαση μνημειακού ελαιόδεντρου Αμαρίου»,τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και ένταξη του ανωτέρω έργου στο τεχνικό πρόγραμμα.
  23-05-2019 13:18:02    23-05-2019 13:00:04      529
  ΨΝΝΛΟΡ1Θ-ΣΨΩ
  Aναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης».
  23-05-2019 13:10:06    23-05-2019 13:10:06      526
  ΩΜΩΦΟΡ1Θ-ΜΝΠ
  Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Αμαρίου:«Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης - Υποέργο (νέο): Συντήρηση και διαπλάτυνση δρόμου προς αρχαιολογικό χώρο Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου», τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και ένταξη του ανωτέρω έργου στο τεχνικό πρόγραμμα,
  23-05-2019 12:55:39    23-05-2019 12:55:39      528
  6807ΟΡ1Θ-Χ5Θ
  Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Αμαρίου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους - Υποέργο (νέο): Αντιστήριξη πρανούς στην Τ.Κ. Άνω Μέρους», τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και ένταξη του ανωτέρω έργου στο τεχνικό πρόγραμμα.
  23-05-2019 12:48:58    23-05-2019 12:48:58      527
  6ΛΤ5ΟΡ1Θ-ΕΒΑ
  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων οικονομικού έτους 2019.
  23-05-2019 11:14:15    23-05-2019 11:14:15      519
  Ψ08ΤΟΡ1Θ-ΞΘ9
  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων οικονομικού έτους 2019.
  23-05-2019 11:09:47    23-05-2019 11:09:47      518
  68ΚΖΟΡ1Θ-ΞΩΞ
  Aποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Ανωγείων :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ »,τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και ένταξη του ανωτέρου έργου σε αυτό.
  23-05-2019 11:07:04    23-05-2019 11:07:04      517
  ΩΘ17ΟΡ1Θ-5ΕΦ
  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019.
  23-05-2019 10:33:42    23-05-2019 10:33:42      550
  Ω5Π3ΟΡ1Θ-ΦΧΕ
  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Ρεθύμνης από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
  23-05-2019 10:31:37    23-05-2019 10:31:37      549
  65ΞΕΟΡ1Θ-ΗΝΑ
  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019.
  23-05-2019 10:26:13    23-05-2019 10:26:13      548