Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω79ΑΟΡ1Θ-ΖΛ1
Tροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».
29-05-2020 09:39:05    29-05-2020 09:39:05      423
ΨΣΩΨΟΡ1Θ-ΓΚ7
Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ανωγείων για την εκτέλεση της υπηρεσίας:«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» - Τμήμα 3 «ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
28-05-2020 14:10:09    28-05-2020 14:10:09      408
69ΛΓΟΡ1Θ-1Γ7
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
26-05-2020 08:05:36    26-05-2020 08:05:36      417
6267ΟΡ1Θ-1ΥΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
26-05-2020 08:03:21    26-05-2020 08:03:21      407
601ΩΟΡ1Θ-ΓΩ5
Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση τoυ έργου:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
22-05-2020 09:19:00    22-05-2020 09:19:00      365
6Χ8ΩΟΡ1Θ-ΞΨ5
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
21-05-2020 10:08:52    21-05-2020 10:08:52      384
ΨΞΣ6ΟΡ1Θ-Ξ93
Aποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
21-05-2020 10:04:41    21-05-2020 09:58:54      388
ΩΤΣΟΟΡ1Θ-ΑΜΜ
Aποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Αμαρίου: «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Κουρούτες και Φουρφουράς Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου», τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και ένταξη του ανωτέρου έργου στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020.
21-05-2020 10:03:59    21-05-2020 09:55:00      391
61ΨΨΟΡ1Θ-290
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
21-05-2020 10:02:24    21-05-2020 10:02:24      392
ΨΛΛΞΟΡ1Θ-Η6Β
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Βασιλείου, οικονομικού έτους 2020.
20-05-2020 13:25:04    20-05-2020 13:25:04      390