Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
 1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
 2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
  Τηλ.: 28310.53948
  Fax: 28310.53943
  Προσωπικό:

  Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
  Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

  Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  6ΖΘ2ΟΡ1Θ-2ΛΣ
  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» οικονομικού έτους 2019.
  16-07-2019 10:45:36    16-07-2019 10:45:36      728
  6ΑΠΞΟΡ1Θ-4Ρ7
  Tροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» οικονομικού έτους 2019.
  16-07-2019 10:30:22    16-07-2019 10:30:22      727
  ΩΧΑ6ΟΡ1Θ-ΞΥ8
  Tροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» οικονομικού έτους 2019.
  16-07-2019 10:28:07    16-07-2019 10:28:07      726
  6ΠΠ7ΟΡ1Θ-ΩΩΒ
  Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο:«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΡΙΠΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ – ΟΡΘΕΣ – ΚΥΝΗΓΙΑΝΑ- ΑΝΩ ΤΡΙΠΟΔΟ- ΚΑΤΩ ΤΡΙΠΟΔΟ- ΛΑΓΚΑ- ΒΕΡΓΙΑΝΑ- ΚΑΛΛΕΡΓΟ-ΣΚΟΡΔΙΛΟ-ΑΛΦΑ»,υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α Μυλοποτάμου και του Δήμου Μυλοποτάμου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
  15-07-2019 10:30:44    15-07-2019 10:30:44      721
  6ΧΓΜΟΡ1Θ-ΞΓΜ
  Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2019.
  15-07-2019 10:15:47    15-07-2019 10:15:47      722
  7Ζ9ΒΟΡ1Θ-ΩΕΔ
  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  15-07-2019 09:57:41    15-07-2019 09:57:41      714
  ΩΓ6ΓΟΡ1Θ-ΣΔ7
  Αποδοχή πίστωσης από τo Yπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Μυλοποτάμου: «Βελτίωση και συντήρηση έργων οδοποιίας Δήμου Μυλοποτάμου»,τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
  12-07-2019 11:08:27    12-07-2019 11:08:27      718(703)
  Ψ71ΨΟΡ1Θ-ΗΑΕ
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων 2019" Δήμου Ρεθύμνης και κατακύρωση αποτελέσματος.
  12-07-2019 09:06:04    12-07-2019 09:06:04      717
  Ψ237ΟΡ1Θ-Κ2Γ
  Tροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Ρεθύμνης.
  11-07-2019 12:43:37    11-07-2019 12:43:37      712
  6Ω6ΓΟΡ1Θ-ΙΕΜ
  Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του Δήμου Μυλοποτάμου με τίτλο:«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΡΙΠΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ – ΟΡΘΕΣ – ΚΥΝΗΓΙΑΝΑ- ΑΝΩ ΤΡΙΠΟΔΟ- ΚΑΤΩ ΤΡΙΠΟΔΟ- ΛΑΓΚΑ- ΒΕΡΓΙΑΝΑ- ΚΑΛΛΕΡΓΟ-ΣΚΟΡΔΙΛΟ-ΑΛΦΑ»,υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυλοποτάμου και της Δ.Ε.Υ.Α Μυλοποτάμου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
  10-07-2019 10:22:08    10-07-2019 10:22:08      707