Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
 1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
 2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
  Τηλ.: 28310.53948
  Fax: 28310.53943
  Προσωπικό:

  Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
  Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

  Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  ΩΜΗΞΟΡ1Θ-ΜΙΙ
  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2019.
  22-03-2019 11:27:15    22-03-2019 11:27:15      292
  ΨΩΟΗΟΡ1Θ-ΣΚΜ
  Αποδοχή χρηματοδότησης για την "Ανέγερση Δημοτικού Σκοπευτηρίου Ρεθύμνης", τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2019.
  22-03-2019 11:23:44    22-03-2019 11:23:44      291
  7Μ4ΨΟΡ1Θ-ΝΦΙ
  Αποδοχή χρηματοδότησης για την "Επισκευή και συντήρηση κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Πηγής Δ. Ρεθύμνης", τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2019.
  22-03-2019 11:17:47    22-03-2019 11:17:47      290
  ΩΞΙ5ΟΡ1Θ-ΠΟΔ
  Αποδοχή χρηματοδότησης για την "Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη Δημοτική Οδό ανάμεσα στους οικισμούς Σελλί-Γενή-Γουδελιανά Δ. Ρεθύμνης", τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2019.
  22-03-2019 11:08:19    22-03-2019 11:08:19      289
  Ω3ΒΞΟΡ1Θ-6ΘΥ
  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2019.
  22-03-2019 11:01:58    22-03-2019 11:01:58      288
  ΨΠΓΔΟΡ1Θ-Μ3Χ
  Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για το έργο "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης".
  22-03-2019 10:40:29    22-03-2019 10:40:29      294
  ΨΠ6ΣΟΡ1Θ-Φ3Ν
  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού,Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου «ο Αυλοπόταμος»».
  21-03-2019 12:25:09    21-03-2019 12:25:09      293
  ΩΗΥ5ΟΡ1Θ-ΔΛΨ
  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίου Βασιλείου, για την εγγραφή - εξειδίκευση της πίστωσης που αφορά στην «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (υπόλ.2018)».
  21-03-2019 12:22:36    21-03-2019 12:22:36      295
  ΩΧ3ΔΟΡ1Θ-ΜΑΥ
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια σκυροδέματος" Δήμου Ρεθύμνης και κατακύρωση αποτελέσματος.
  21-03-2019 09:33:16    21-03-2019 09:33:16      276
  ΩΗΟΒΟΡ1Θ-ΛΜ1
  Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2018.
  21-03-2019 09:28:22    21-03-2019 09:28:22      286