Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΓΧ2ΟΡ1Θ-ΠΥΔ
Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου οικονομικού έτους 2019.
19-09-2019 09:46:08    19-09-2019 09:46:08      928
ΩΨΒΡΟΡ1Θ-ΓΨΤ
Tροποποίηση του τεχνικού προγράμματος των έργων της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου έτους 2019.
19-09-2019 09:43:49    19-09-2019 09:43:49      927
Ψ1Χ4ΟΡ1Θ-2ΘΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2021
17-09-2019 12:36:52    17-09-2019 12:36:52      924
ΨΠΔΘΟΡ1Θ-ΦΛ4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2021
17-09-2019 12:35:01    17-09-2019 12:35:01      925
654ΩΟΡ1Θ-ΝΜΜ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2021
17-09-2019 12:31:53    17-09-2019 12:31:53      931
64ΡΗΟΡ1Θ-ΣΡΡ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2021
17-09-2019 12:30:07    17-09-2019 12:30:07      930
6ΦΨΦΟΡ1Θ-Ω65
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2021
17-09-2019 12:25:59    17-09-2019 12:25:59      922
6ΚΘΣΟΡ1Θ-ΘΩΠ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2021
17-09-2019 12:24:17    17-09-2019 12:24:17      923
ΩΝ5ΦΟΡ1Θ-8ΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2021
17-09-2019 12:21:15    17-09-2019 12:21:15      921
6ΧΔΛΟΡ1Θ-33Γ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΜΕΧΡΙ 6-11-2019
16-09-2019 09:52:16    09-09-2019 13:53:57      905