Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣ73ΟΡ1Θ-ΤΡ2
΄Ελεγχος νομιμότητας της 183/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.
02-06-2020 12:36:55    02-06-2020 12:36:55      549/2-6-2020
Ω7ΖΑΟΡ1Θ-ΚΡ4
Εξέταση προσφυγής 1)Συλλόγου Εμπορικών και Τουριστικών Καταστημάτων Παλιάς Πόλης 2)Ναυτικού Ομίλου Χανίων (ΝΟΧ) 3)Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων (ΟΕΒΕΝΧ) και 4)Σωματείου Καταστηματαρχών και Εστιατόρων Νέας Χώρας, κατά της υπ αριθμ.160/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
02-06-2020 10:50:06    02-06-2020 10:50:06      517
Ω541ΟΡ1Θ-Ω4Μ
Έγκριση της αριθμ. 21/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου, αναφορικά με 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
02-06-2020 10:15:42    02-06-2020 10:15:42      524
Ψ98ΔΟΡ1Θ-ΝΡΙ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 793/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Χανίων αναφορικά με την ανάθεση του έργου «Επείγουσα κατασκευή παράκτιας προστασίας κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων στη Χαλέπα» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κατ' άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/16.
01-06-2020 12:21:48    01-06-2020 12:21:48      510
6Θ65ΟΡ1Θ-2ΧΟ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 151/2020 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, αναφορικά με κατακύρωση ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ >
01-06-2020 11:36:18    01-06-2020 11:36:18      331
ΩΩΙΟΟΡ1Θ-Λ1Υ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 185/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.
29-05-2020 09:47:50    29-05-2020 09:47:50      369/29-5-2020
ΩΑΓΚΟΡ1Θ-8ΗΔ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 178/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί απαλλαγής καταβολής ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας και φωτισμού) και τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τις επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με απόφαση της κυβέρνησης για όσο χρόνο διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω covid-19
28-05-2020 14:47:51    28-05-2020 14:47:51      418
96ΓΤΟΡ1Θ-968
Έλεγχος νομιμότητας της 300/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
28-05-2020 13:09:47    28-05-2020 13:09:47      410/27-5-2020
ΨΩΣΓΟΡ1Θ-ΖΩΒ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 49/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου.
27-05-2020 14:08:31    27-05-2020 14:08:31      448
6Χ19ΟΡ1Θ-ΖΛ9
Έλεγχος νομιμότητας της 146/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
27-05-2020 12:08:08    27-05-2020 12:08:08      411/27-5-2020