Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΑΙΠΟΡ1Θ-ΙΝΡ
Έλεγχος νομιμότητας της 545/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
20-09-2019 12:25:51    20-09-2019 12:25:51      954
Ω0ΞΡΟΡ1Θ-ΜΓ9
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.554/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Χανίων περί οριστικής κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Ε.Ο ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ"
19-09-2019 13:04:39    19-09-2019 13:04:39      949
7ΖΧΧΟΡ1Θ-ΥΨ1
Έλεγχος Νομιμότητας του Πρακτικού εκλογής των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κισσάμου
19-09-2019 12:00:39    19-09-2019 12:00:39      1053/19-9-2019
ΩΚΝ4ΟΡ1Θ-9ΘΤ
Έλεγχος Νομιμότητας του Πρακτικού εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου
19-09-2019 11:57:47    19-09-2019 11:57:47      1051/19-9-2019
ΩΜΣΦΟΡ1Θ-ΩΙ6
«Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 521/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων».
19-09-2019 11:38:13    19-09-2019 11:38:13      1011
Ω8Θ1ΟΡ1Θ-1ΣΔ
Έλεγχος νομιμότητας της 544/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
19-09-2019 10:58:01    19-09-2019 10:58:01      955
ΨΛΕΝΟΡ1Θ-ΘΚΠ
Έλεγχος Νομιμότητας του Πρακτικού εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.
18-09-2019 13:59:40    18-09-2019 13:59:40      1043
ΨΩΘΗΟΡ1Θ-ΛΘΓ
΄Ελεγχος νομιμότητας του Πρακτικού Εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά σε ορθή επανάληψη
18-09-2019 13:44:51    18-09-2019 13:44:51      1038
ΨΒΛ5ΟΡ1Θ-Π1Ζ
«΄Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 522/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Xανίων».
18-09-2019 10:06:01    18-09-2019 10:06:01      1012
69ΜΚΟΡ1Θ-Ν6Ζ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
17-09-2019 12:15:28    17-09-2019 12:15:28      1013/16-9-2019