Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
978ΦΟΡ1Θ-ΥΕΞ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 201/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αποκορώνου.
22-11-2019 13:54:31    22-11-2019 13:54:31      1255
ΩΓΛ4ΟΡ1Θ-ΗΞΤ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 199/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αποκορώνου.
22-11-2019 13:49:29    22-11-2019 13:49:29      1253
ΨΝΨΖΟΡ1Θ-ΞΨ2
΄Ελεγχος νομιμότητας της 207/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου, αναφορικά με < Αναμόρφωση προϋπολογισμού για φιλοξενίες > αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη.
22-11-2019 13:04:11    22-11-2019 13:04:11      1252
Ω51ΑΟΡ1Θ-ΦΤΩ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 208/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου, αναφορικά με < Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθεια υπολογιστών >
22-11-2019 12:59:24    22-11-2019 12:59:24      1251
6ΘΡΛΟΡ1Θ-564
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.600/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού έτους 2019
22-11-2019 11:33:44    22-11-2019 11:33:44      1258
ΨΩ5ΘΟΡ1Θ-ΝΛΗ
Έγκριση της αριθμ. 204/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου, αναφορικά με τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019 για ένταξη της πράξης (υπηρεσία) με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Αποχέτευσης Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής-2ο υποέργο:Αντλιοστάσια, Φρεάτιο Φόρτισης, Δίκτυα Αγωγών Συλλογής και Αγωγός Τελικής Διάθεσης» προϋπολογισμού 24.755,36 ευρώ από Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης.
19-11-2019 14:09:09    19-11-2019 14:09:09      1249
ΩΧΧΤΟΡ1Θ-Ε89
«΄Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 203/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου».
19-11-2019 13:51:02    19-11-2019 13:51:02      1247
ΨΙΞΞΟΡ1Θ-ΜΤΛ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 200/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αποκορώνου.
19-11-2019 13:28:30    19-11-2019 13:28:30      1254
Ψ217ΟΡ1Θ-Η2Π
Έγκριση της αριθμ. 205/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου, αναφορικά με τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2019 για ένταξη της χρηματοδότησης ποσού 257.900 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
19-11-2019 13:20:30    19-11-2019 13:20:30      1250
6ΥΥ7ΟΡ1Θ-Σ8Β
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 577/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
19-11-2019 10:03:47    19-11-2019 10:03:47      1186