Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑ8ΑΟΡ1Θ-ΝΚΑ
Ελεγχος νομιμότητας της 425/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά
17-01-2019 13:18:41    17-01-2019 13:18:41      26
ΩΝ5ΑΟΡ1Θ-ΟΜΙ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 426/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά
17-01-2019 13:13:27    17-01-2019 13:13:27      24
6Ζ6ΔΟΡ1Θ-ΛΕ0
΄Ελεγχος νομιμότητας της 424/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά
17-01-2019 13:09:20    17-01-2019 13:09:20      25
Ψ732ΟΡ1Θ-Ε68
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 768/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
17-01-2019 13:07:44    17-01-2019 13:07:44      1988
ΨΩΠΝΟΡ1Θ-02Κ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 686/18 απόφαση σε Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθμ. 672/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων αναφορικά με την κατακύρωση ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ελαστιχοφόρων εκσκαφέων- φορτωτών».
17-01-2019 13:04:05    17-01-2019 13:04:05      39
ΨΑΔΡΟΡ1Θ-ΤΔ2
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.165/2018 απόφασης σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ.έτους 2018
17-01-2019 12:13:13    17-01-2019 12:13:13      35
6ΘΨ3ΟΡ1Θ-ΝΛΩ
Ελεγχος νομιμότητας των υπ αριθμ.836 και 837/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί ψήφισης Προυπολογισμού οικ.έτους 2019 και έγκρισης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων (ΟΠΔ) οικ.έτους 2019 αντιστοιχα
15-01-2019 11:53:37    15-01-2019 11:53:37      1966
ΩΤΜ3ΟΡ1Θ-ΣΤΑ
έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2019 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
15-01-2019 09:28:09    15-01-2019 09:28:09      38
6ΘΦΙΟΡ1Θ-ΨΡ7
«Έλεγχος νομιμότητας προϋπολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2019»
15-01-2019 09:04:50    15-01-2019 09:04:50      36
ΩΕ0ΘΟΡ1Θ-ΨΝΖ
Έγκριση της αριθμ. 64/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου με την οποία τροποποιήθηκε ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018.
14-01-2019 11:59:25    14-01-2019 11:59:25      1974