Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon Μανασσάκη Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Μανασσάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 1436/14-10-20 απόφασή μας
PDF icon Καρύδη Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Καρύδη που εγκρίθηκε με την αρ. 1435/14-10-20 απόφασή μας
PDF icon Σφακιανάκη Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Σφακιανάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 1432/14-10-20 απόφασή μας
PDF icon Καλαντζοπούλου Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Καλαντζοπούλου που εγκρίθηκε με την αρ. 1433/14-10-20 απόφασή μας
PDF icon Σακλαμπάνης Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 20210 του Κληροδοτήματος Εμμ. Σακλαμπάνη που εγκρίθηκε με την αρ. 1434/15-10-20 απόφασή μας
Microsoft Office document icon Παϊζη Ιωάννη Κληροδότημα Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 2020 του Κληροδοτήματος Παϊζη Ιωάννη που εγκρίθηκε με την αρ. 1610/7-10-20 απόφασή μας
PDF icon fik_trop_proyp_pth_2020.pdf Προϋπολογισμός
PDF icon fik_trop_proyp_2020.pdf Προϋπολογισμός
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1294/13-11-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞ. & ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.88/25-2-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞ. & ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1/18-1-19 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
PDF icon ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 1/21-1-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PDF icon ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 1/21-1-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Microsoft Office document icon ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Υποτροφίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2015-16, 2016-17, ΚΑΙ 2017-18 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PDF icon ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΙΛ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.47/18-1-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ