Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ Προϋπολογισμός 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1090/15/22-2-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠ. ΛΑΚΚΩΝ ΧΑΖΙΡΗ Προϋπολογισμός 2016
PDF icon ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠ. ΛΑΚΚΩΝ ΧΑΖΙΡΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠ. ΛΑΚΚΩΝ ΧΑΖΙΡΗ
PDF icon makrakis_perilipsi.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΦΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡ. ΜΑΚΡΑΚΗ
PDF icon ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
PDF icon ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΕΙΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΕΙΟΥ
PDF icon Προϋπολογισμός 2016 Κληρ/τος Ε. Καλαντζοπούλου Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 Κληρ/τος Ε. Καλαντζοπούλου
PDF icon ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 του Πτωχοκομείου των Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού όπως εγκρίθηκε με την αρ. 150/1-2-16 απόφαση μας.
PDF icon ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 των Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1063/15/29-1-16 απόφαση μας.
PDF icon Προϋπολογισμός 2016 Μουσείου Καζαντζάκη Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 Μουσείου Καζαντζάκη
PDF icon Ισολογισμός 2015 του Ιδρύματος Παπαγρηγοράκη Απολογισμοί - Ισολογισμοί Ισολογισμός 2015 Ιδρύματος Παπαγρηγοράκη
PDF icon ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΫΠ 2016 Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 του Κληροδοτήματος Ιωάννας Σφακιανάκη
PDF icon ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠ 2016 Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 του Κληροδοτήματος Εμμ. Σακλαμπάνη
PDF icon ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 του Κληροδοτήματος Χ. & Α. Καρύδη
PDF icon ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΫΠ 2016 Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2016 του Κληροδοτήματος Μαρίας Μανασάκη