Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
Microsoft Office document icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Εργαζάκειου Ιδρύματος που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 1812/17-2-15 απόφαση μας
Office spreadsheet icon ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Ιδρύματος που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 585/20-5-15 απόφαση μας.
PDF icon ΚΑΜΠΑΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Ιδρύματος που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. απόφασή 401/8-4-15 μας
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Κληρ. Ανδρέα Σαριδάκη που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1/8-4-15 απόφαση μας
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Ιδρύματος Παπαδρακάκη που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 282/10-3-15 απόφαση μας.
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.&Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Πτωχοκομείου Ηρακλείου που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 292/26-2-15 απόφαση μας
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.&Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1889/27-2-15 απόφαση μας
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Κληροδοτήματος Π. Αννιτσάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 1786/19-2-15 απόφαση μας.
PDF icon ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΤΣΙΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Πολ. Κέντρου Ι. Τσιράκη που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1780/2-2-15 απόφαση μας
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΦΟΥΤΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Ιδρύματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΑΦΟΥΤΗ με την υπ'αριθμ. απόφασή 219/11-2-15 μας
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜ. ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧ. ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΖΙΡΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Κληροδοτήματος Γεωργίου Χαζίρη που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.1668/27-1-15 απόφαση μας