Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός 2015 του Ιδρύματος Παναγιά η Ακρωτηριανή που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1806/18-11-14 απόφαση μας.
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ Προϋπολογισμός 2014 Τροποποιημένος προϋπολογισμός 2014 του Ιδρύματος που εγκρίθηκε με την αρ.2052/31-12-14 απόφαση μας.
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.&Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Προϋπολογισμός 2014 Τροποποιημένος προϋπολογισμός 2014 του Ιδρύματος που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 1857/2-12-14 απόφαση μας.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ Προϋπολογισμός 2014 Τροποποιημένος προϋπολογισμός 2014 του Κληρ. Καρύδη που εγκρίθηκε με την αρ.1753/1-12-14 απόφαση μας.
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗ Προϋπολογισμός 2014 Τροποποιημένος προϋπολογισμός 2014 του Εργαζάκειου Ιδρύματος που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 1722/20-10-14 απόφαση μας
Image icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Κληρ. Παναγ. Αννιτσάκη που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 956/3-9-14 απόφαση μας
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΤΖΕΡΜΙΑ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Ιδρ. Κων. και Μαίρης Τζερμιά που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 421/8-9-14 απόφαση μας
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Προϋπολογισμός 2014 Τροποποιημένος προϋπολογισμός 2014 του Κληρ. Θ. Στειακάκη που εγκρίθηκε με την αρ.938/21-8-14 απόφαση μας.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜ. ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ Προϋπολογισμός 2014 Τροποποιημένος προϋπολογισμός 2014 του Κληρ. Εμμ. Μελισσείδη που εγκρίθηκε με την αρ.1260/21-8-14 απόφαση μας.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΪΖΗ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Κληροδοτήματος Ι. Παίζη που εγκρίθηκε με την αρ. 1250/6-8-14 απόφαση μας.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Χ. ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Κληροδοτήματος Χ. Αννιτσάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 933/20-5-14 απόφαση μας.
PDF icon ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α. & Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Κέντρου Βοήθειας Νέων και Νεανίδων Α. & Α. Γιαννακάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 1273/11-8-2014 απόφασή μας.
PDF icon ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Καπετανάκειου Ιδρύματος Αντωνίου και Βικτωρίας Καπετανάκη που εγκρίθηκε με την α.π.οικ:1143/02-07-2014 απόφασή μας.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΡΟΥΤΣΑΚΗ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Κληρ/ματος Αντ. Μπερουτσάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 647/1-7-2014 απόφαση μας.
PDF icon ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 787/7-5-14 απόφαση μας