Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΥΡΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΥΡΗ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.&Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 των Ιδρυμάτων που εγκρίθηκε με το αρ. 8/2/23-6-15 πρακτικό Δ.Σ.
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.&Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Πτωχοκομείου Ηρακλείου που εγκρίθηκε με το αρ. 8/1/23-6-15 πρακτικό Δ.Σ.
Office spreadsheet icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΡΟΥΤΣΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Κληρ/ματος που εγκρίθηκε με την αρ. 15/30-4-15 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Ιδρύματος που εγκρίθηκε με το αρ. 2/1/29-4-15 πρακτικό ΔΣ.
Microsoft Office document icon ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΤΣΙΡΑΚΗΣ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Κέντρου που εγκρίθηκε με το αρ. 101/13-4-15 πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Office spreadsheet icon ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Καπετανάκειου Ιδρύματος που εγκρίθηκε με το αρ. 1/4/16-3-15 πρακτικό του Δ.Σ.
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Ιδράματος που εγκρίθηκε με το αρ. 1/2015 πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου.
PDF icon ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός 2014 του Κοινωφελούς Ιδρ. Αγ. Σοφία που εγκρίθηκε με το αρ. 3/22-4-15 πρακτικό του Δ. Σ.
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΦΟΥΤΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Ιδρύματος Νικ. Εμμ. Φαφούτη που εγκρίθηκε με το αρ. 2/2015 πρακτικό του Δ.Σ.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ/μός και ισολ/μός 2014 του Κληρ. Α. Σαριδάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 14/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δ. Κισσάμου.
PDF icon ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2014 του Μουσείου που εγκρίθηκε με το αρ. 122/3-3-15 πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΖΙΡΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός κληροδοτήματος που εγκρίθηκε με το αρ. 37/2015 πρακτικό ΔΣ