Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΓΑΒΡΙΗΛ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ. και ισολ. 2013 του Κληρ/τος Παν. Κ. Γαβριήλ που εγκρίθηκε με την αρ. 249/7/14-3-14 απόφαση ΔΣ του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περ. Κρήτης.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Κληροδοτήματος Στυλ. Μανασσάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 1/20-1-2014 πρακτικό της Δ/σης Επιτροπής.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Κληροδοτήματος Μιχ. Μανασσάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 1/20-1-2014 πρακτικό της Δ/σης Επιτροπής.
PDF icon ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός 2013 του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αγ. Σοφία που εγκρίθηκε με το αρ. 1/5-3-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του.
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΑΦΟΥΤΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Ιδρύματος Νικ. Εμμ. Φαφούτη που εγκρίθηκε με το αρ. 1/13-3-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός 2013 του Κληρ. Δέσπ. Δρακωνάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 3/9-2-2014 πρακτικό του Εκκλ. Συμβουλίου Ι. Ν. Αγ. Τριάδας Ηρακλείου
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Ισολογισμός 2013 του Κληρ. Ελένης Καλαντζοπούλου που εγκρίθηκε με το αρ. 234/24-3-2014 πρακτικό ΔΣ της ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΥΡΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Ισολογισμός 2013 του Κληρ. Γεωργίου Κοζύρη που εγκρίθηκε με το αρ. 234/24-3-2014 πρακτικό ΔΣ της ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ/ισολ. 2013 του Κληρ. Ιωάννας Σφακιανάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 234/24-3-2014 πρακτικό ΔΣ της ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ/ισολ. 2013 του Κληρ. Χ. & Α. Καρύδη που εγκρίθηκε με το αρ. 234/24-3-2014 πρακτικό ΔΣ της ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧ. ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ/ισολ. 2013 του Κληρ. Μαρίας Μανασσάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 234/24-3-2014 πρακτικό ΔΣ της ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜ. ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ/ισολ. 2013 του Κληρ. Εμ.Σακλαμπάνη που εγκρίθηκε με το αρ. 234/24-3-2014 πρακ. ΔΣ της ΕΑΔΠΠΚ
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΓΡΥΝΤΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Ιδρύματος Ιωάννη Κ. Γρυντάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 73/22-1-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του.
PDF icon ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΡΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Έγκριση απολογισμών ετών 2005-2009 του Ιδρύματος με την επωνυμία Πνευματικό Κέντρο Ζαρού με την αριθ. 263/21-3-2014 απόφασή μας
PDF icon ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΤΣΙΡΑΚΗΣ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Έγκριση απολογισμών ετών 2002-2008 του Ιδρύματος με την επωνυμία Πολιτιστικό Κέντρο Ιουλιανός Τσιράκης με την αριθ. 183/21-3-2014 απόφασή μας