Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ/μός και ισολογισμός 2013 του Κληρ. Σαλούστρου που εγκρίθηκε με την αρ. 3/27-3-2014 απόφαση του Εκκλ. Συμβουλίου Ι. Ν. Αγ. Ιωάννη Ανωγείων
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Ιδρύματος Μπαλτζάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 2/30-12-13 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ/μός και ισολ/μός 2013 του Κληρ. Α. Σαριδάκη που εγκρίθηκε με την απόφαση 10/3/11-2-2014 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κισσάμου.
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ. και ισολ. 2013 του Ιδρ. Αλκ. Παπαδρακάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 26/30-4-14 απόφαση ΔΣ του.
PDF icon ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Καπετανάκειου Ιδρύματος που εγκρίθηκε με την απόφαση 1/3/19-3-2014 της διαχειριστικής του επιτροπής.
PDF icon ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός 2013 του Μελισσείδιου Πνευματικού Κέντρου που εγκρίθηκε με το αρ. 119/10-4-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΪΖΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Έγκριση απολογισμών ετών 2005-2008 του Κληροδοτήματος Ιωάννη Παϊζη με την αριθ. 769/29-4-2014 απόφασή μας
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ. και ισολ. 2013 του Κληρ/τος Θεοδ. Στειακάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 248/7/14-3-14 απόφαση ΔΣ του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περ. Κρήτης.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΓΑΒΡΙΗΛ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολ. και ισολ. 2013 του Κληρ/τος Παν. Κ. Γαβριήλ που εγκρίθηκε με την αρ. 249/7/14-3-14 απόφαση ΔΣ του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περ. Κρήτης.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Κληροδοτήματος Στυλ. Μανασσάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 1/20-1-2014 πρακτικό της Δ/σης Επιτροπής.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Κληροδοτήματος Μιχ. Μανασσάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 1/20-1-2014 πρακτικό της Δ/σης Επιτροπής.
PDF icon ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός 2013 του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αγ. Σοφία που εγκρίθηκε με το αρ. 1/5-3-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του.
PDF icon ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΑΦΟΥΤΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός και ισολογισμός 2013 του Ιδρύματος Νικ. Εμμ. Φαφούτη που εγκρίθηκε με το αρ. 1/13-3-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του.
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Απολογισμός 2013 του Κληρ. Δέσπ. Δρακωνάκη που εγκρίθηκε με το αρ. 3/9-2-2014 πρακτικό του Εκκλ. Συμβουλίου Ι. Ν. Αγ. Τριάδας Ηρακλείου
PDF icon ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισμοί - Ισολογισμοί Ισολογισμός 2013 του Κληρ. Ελένης Καλαντζοπούλου που εγκρίθηκε με το αρ. 234/24-3-2014 πρακτικό ΔΣ της ΕΑΔΠΠΚ