Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 3/20-12-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ
PDF icon ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.57/2-2-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΧΑΖΙΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1467/2017/1-2-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1377/2017/24-1-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1341/2017/17-1-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1355/2017/17-1-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΜΠΕΡΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1463/29-1-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την συμπλήρωση πίνακα προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών η ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡ. ΙΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ- ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.52/15-1-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡ. ΙΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1349/17/15-1-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΛΠ.
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1311/17-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Υποτροφίες ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
PDF icon ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1364/1-12-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΠΑΪΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1418/1-12-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ