Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΧΑΖΙΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Υποτροφίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΖΙΡΗ
PDF icon ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.972/23-8-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
Αρχείο ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 1/17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ
PDF icon ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΣ ΙΩΣΗΦ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 448/19-6-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΉΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Microsoft Office document icon ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.709/19-7-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
Αρχείο ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.726/14-7-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
Αρχείο ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ή ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΚΑΙ 2016 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΑΡ. 620 ΚΑΙ 621/22-4-17 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ
PDF icon ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΡΥΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 3/11-4-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ
PDF icon ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΣ ΙΩΣΗΦ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.51/23-3-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΕΙΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 4/26-4-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
PDF icon ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ Τ0 ΑΡ. 174/26-4-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΟΥ
Αρχείο ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.534/3-5-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.306/8-5-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.208/5-4-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Απολογισμοί - Ισολογισμοί ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 272/24-2-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΚ