Κοινωφελείς Περιουσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ.

Έγγραφα

Τίτλος Κατηγορία Αρχείου Περιγραφή Αρχείου
PDF icon ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Προϋπολογισμός 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1698/16/7-2-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Προϋπολογισμός 2016 ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΑ ΤΗΝ ΑΡ. 1477/16/10-1-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Προϋπολογισμός 2016 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1479/16/10-1-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Προϋπολογισμός 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1474/2016/10-1-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός 2016 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1717/9-12-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1476/28-12-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1478/4-1-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υποτροφίες ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
PDF icon ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 933/9-8-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 932/9-8-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 931/9-8-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 930/9-8-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 Προϋπολογισμός 2016 ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 929/9-8-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
Microsoft Office document icon ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Προϋπολογισμός 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1592/21-11-16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
PDF icon ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Υποτροφίες