Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών

Προϊστάμενος: Καλλιόπη Φιλοξενίδη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Η διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται, η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
  2. Ο διορισμός των κηδεμόνων των σχολαζουσών κληρονομιών, στους οποίους ανατίθενται έργα αναφορικά με την έγκριση δαπανών εκκαθάρισης ή διαχείρισής τους και η έγκριση λογοδοσίας τους.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2, ΤΚ 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 404
Φάξ: 2810.278 480