Τμήμα Εκκαϑάρισης Αποδοχών

Προϊστάμενος:

Ανδρουλιδάκης Ιωσήф
Τηλ.: 2810-278426
Ε-mail: i.androulidakis@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό όλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307 Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278426
Φαξ: 2810-390107
            tod@apdkritis.gov.gr
 
Προσωπικό:
Κελαράκη Σοφία
Τηλ.: 2810-278485

Σκαρπαθιωτάκη Φωτεινή
Τηλ.: 2810-278474

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση υπαλλήλων για τις μηνιαίες αποδοχές τους

Στοιχεία για έκδοση και χορήγηση Βεβαιώσεων αποδοχών των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 2015

Έγγραφα