Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ8ΔΕΟΡ1Θ-1Φ6
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής εκτυπωτικού μηχανήματος (OKI C822), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΨΓΧΦΟΡ1Θ-ΒΑ5, ΨΗΒΓΟΡ1Θ-939).
17-05-2019 12:42:48    17-05-2019 12:42:48      2955
ΩΨ0ΠΟΡ1Θ-ΣΔΒ
«Απόφαση έγκρισης πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019”».
16-05-2019 11:34:23    16-05-2019 11:34:23      3000
6ΑΜΘΟΡ1Θ-3Η8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
16-05-2019 11:32:04    16-05-2019 11:32:04      2950
941ΤΟΡ1Θ-ΔΘΝ
Ορθη επανάληψη - Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών μεταφοράς υπηρεσιακού οχήματος (ΚΥ 9641) με πλωτά μέσα από τη Χώρα Σφακίων προς τη Γαύδο με επιστροφή στην Παλαιόχωρα, για αυτοψίες και ελέγχους, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:78Ι7ΟΡ1Θ-ΙΓΔ).
15-05-2019 11:33:48    14-05-2019 14:19:11      3088
ΨΧΚΚΟΡ1Θ-34Σ
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης υδραυλικών εργασιών (μετά υλικών), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ: 6ΙΝΑΟΡ1Θ-ΒΔΑ).
14-05-2019 14:07:20    14-05-2019 14:07:20      2913
ΨΞΖΥΟΡ1Θ-ΓΥΜ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ειδών ιματισμού για τον εξοπλισμό των φυλακίων του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς), της Διεύθυνσης Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:65ΙΑΟΡ1Θ-4ΗΛ).
14-05-2019 13:54:12    14-05-2019 13:54:12      2870
67Μ5ΟΡ1Θ-Ν3Υ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ξυλείας, πεύκης εμποτισμένης και κόντρα πλακέ σημύδα για τις ανάγκες επισκευής ξύλινων υποδομών (μονοπάτι, κάγκελα, περίφραξη κτλ) στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς), της Διεύθυνσης Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (AAY: 666ΘΟΡ1Θ-ΓΓ6).
13-05-2019 13:53:50    13-05-2019 13:53:50      3035
Ω2ΖΣΟΡ1Θ-ΛΦΑ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας εδεσμάτων και ποτών (παράθεση δείπνου) στα πλαίσια της επίσκεψης ειδικού επιστήμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση και ανανέωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και τις ανάγκες του Γραφείου της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:61ΥΘΟΡ1Θ-Γ7Γ).
13-05-2019 12:32:22    13-05-2019 12:32:22      2953
7ΧΡΠΟΡ1Θ-3ΜΔ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας επίπλων για τον εξοπλισμό των φυλακίων του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς), ενόψει της επαναξιολόγησης και ανανέωσης του διπλώματος Α’ κατηγορίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΔΒ9ΟΡ1Θ-3ΨΜ).
10-05-2019 13:28:09    10-05-2019 13:28:09      2890
Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για: α) την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και πλωτών μέσων, β) την παροχή υπηρεσιών επένδυσης-επισκευής ταπετσαρίας οχημάτων και γ) την προμήθεια ελαστικών οχημάτων-δικύκλων, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
10-05-2019 10:40:27    10-05-2019 10:38:05      2776