Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΗ67ΟΡ1Θ-969
Απόφαση ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών για τις κλιματιστικές μονάδες μετά την ετήσια συντήρηση τους, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
13-12-2019 12:50:09    13-12-2019 12:50:09      7452
61ΖΘΟΡ1Θ-ΗΧ1
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας φιαλών νερού, για τις ανάγκες του τμήματος αδειών διαμονής Ν. Χανίων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΨΓ0ΛΟΡ1Θ-ΣΦ3).
13-12-2019 12:21:16    13-12-2019 12:21:16      7451
Ω91ΦΟΡ1Θ-9ΣΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΥ 2850 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ [ΑΔΑ ΑΑΥ7ΝΒΣΟΡ1Θ-ΧΕ3]
13-12-2019 11:12:26    13-12-2019 11:12:26      7260
Ψ9ΩΥΟΡ1Θ-0ΩΒ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας & αναλωσίμων, για τις ανάγκες του τμήματος αδειών διαμονής Ν. Χανίων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΨΓΝΔΟΡ1Θ-2ΣΘ).
12-12-2019 09:52:15    12-12-2019 09:52:15      7285
ΨΒΑ1ΟΡ1Θ-9ΔΚ
Ανάκληση ανάθεσης ετήσιας συνδρομής ενημέρωσης νομοθεσίας με web εφαρμογή για το 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:6ΞΘ0ΟΡ1Θ-1ΘΚ, ΑΠΠ: 6ΚΕ9ΟΡ1Θ-ΙΟ1).
11-12-2019 13:01:01    11-12-2019 13:01:01      7326
6ΗΜ0ΟΡ1Θ-ΘΥ7
Έγκριση άρσης κυκλοφορίας ενός (1) φορτηγού οχήματος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων
11-12-2019 09:18:53    11-12-2019 09:18:53      7211
96ΦΤΟΡ1Θ-3ΟΜ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος Lexmark MX711de για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΥΘΨΟΡ1Θ-4ΞΡ, ΩΝΒΙΟΡ1Θ-ΙΘΝ).
10-12-2019 15:24:51    10-12-2019 15:24:51      7300
ΨΒΠ7ΟΡ1Θ-ΥΟΛ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας μπαταρίας μολύβδου για τη συντήρηση του ανελκυστήρα στο κτίριο της πλατείας Κουντουριώτη, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης(ΨΝ0ΡΟΡ1Θ-9ΣΖ).
10-12-2019 12:28:28    10-12-2019 12:28:28      7053
ΩΑ6ΕΟΡ1Θ-Ο10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
06-12-2019 14:55:45    06-12-2019 14:55:45      7216
ΩΖ9ΒΟΡ1Θ-ΖΒΨ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΚ [ΑΔΑ ΑΑΥ9712ΟΡ1Θ-0ΤΧ]
05-12-2019 12:47:10    05-12-2019 12:47:10      6799