Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΤΟΩΟΡ1Θ-ΕΓ5
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης κλιματιστικών μονάδων και μετεγκατάστασης για τις ανάγκες του Γραφείου της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
17-01-2019 12:46:49    17-01-2019 12:46:49      262
Ω76ΒΟΡ1Θ-1ΥΜ
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών : α) τεχνικής υποστήριξης του συστήματος κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, β) παρακολούθησης κέντρου λήψεως μέσω GPRS και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων κλειστών κυκλωμάτων καμερών της Δ/σης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2019 και το α’ εξάμηνο έτους 2020.
17-01-2019 12:20:48    17-01-2019 12:20:48      337
Ω0ΓΨΟΡ1Θ-5ΟΔ
Ανάθεση συνδρομής υπηρεσίας ασφαλείας (παρακολούθηση από το κέντρο λήψης σημάτων) του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν.Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01/03/2019 έως 29/02/2020.
17-01-2019 10:13:52    17-01-2019 10:13:52      168
6ΚΘΜΟΡ1Θ-ΞΜΒ
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες του Γραφείου της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
17-01-2019 09:15:43    17-01-2019 09:15:43      9419/2018
ΩΜ7ΓΟΡ1Θ-ΕΚΖ
Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα δικτύων, παραμετροποίηση ενεργού εξοπλισμού συστημάτων CISCO, υποστήριξη διακομιστών (servers) NAS καθώς επίσης και θέματα hardware και software για τις ανάγκες της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019.
16-01-2019 10:51:47    16-01-2019 10:51:47      8104/2018
9ΒΣΘΟΡ1Θ-Σ06
Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης (μετά υλικών) των ΚΥ 2850 και ΚΥ 2837 υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
15-01-2019 14:37:07    14-01-2019 15:21:06      225
ΨΘΡΙΟΡ1Θ-53Μ
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης (μετά υλικών) του ΚΥ 2826 υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
15-01-2019 14:31:08    14-01-2019 15:11:29      224
Ω5Ζ6ΟΡ1Θ-ΑΒΝ
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών στο πλαίσιο επισκευής και συντήρησης του ΚΥ 9502 υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
15-01-2019 12:57:35    15-01-2019 12:57:35      283
ΩΡΛΟΟΡ1Θ-4ΨΕ
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών στο πλαίσιο επισκευής και συντήρησης του ΚΥ 9502 υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
15-01-2019 12:35:01    15-01-2019 12:35:01      282
6ΑΤΘΟΡ1Θ-9ΙΔ
Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης (μετά υλικών) των ΚΥ 2849, ΚΥ 2810 και ΚΥ 2766 υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν.Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
15-01-2019 08:43:13    15-01-2019 08:43:13      226