Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων

Υπεύθυνος: Στραταριδάκης Κωνσταντίνος, PhD
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Kαθορίζει τη στρατηγική υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μεριμνά για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού.
  2. Yποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των πληροφοριακών της συστημάτων, σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστημάτων.
  3. Mεριμνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων.
  4. Διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης.
  5. Υποστηρίζει την εθνική υποδομή της ψηφιακής υπογραφής.
  6. Σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου (ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα),.
  7. Αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  8. Διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (με το διαδίκτυο).
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 111
Φάξ:2813.404 150
Προσωπικό:

Αργύρης Παναγιώτης Τηλ : 2813-404117 e-mail: p.argiris@apdkritis.gov.gr

Μακάκης Μιχαήλ Τηλ. :2813-404144 e-mail: m.makakis@apdkritis.gov.gr

 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη για την εκτύπωση υλικού προβολής του Προγράμματος MED-FREIGHT4ALL.