Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

Προϊσταμένη: Κουτεντάκη - Μουντράκη Κυριακή
Κύριες Αρμοδιότητες:

Την μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 139
Φάξ: 2813.404 198

 

Ανακοινώσεις

Προμήθεια εισιτηρίων για εκπαίδευση στελεχών Πολιτικής Προστασίας στην Κύπρο