Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης

Προϊστάμενος: Γκοργκούλης Μιχαήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων.
  2. Την αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο
Τηλ: 2813.404 155
Φάξ: 2813.404 198