Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων

Προϊστάμενος: Μαυράκης Κυριάκος, Msc Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών,.
  2. Την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και για την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Μενελέαου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417
71 304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συντεταγμένες στους χάρτες Google:    "35.330055, 25.10630", 
          απευθείας σύνδεσμος: http://www.google.gr/maps/place/35.330055N25.106305E   

Τηλέφωνα:

Προϊστάμενος και θέματα δοκιμών Αδρανών/Εδαφών 2810.529 285
Θέματα δοκιμών Σκυροδέματος 2810.529 282
Θέματα δοκιμών Ασφαλτικών 2810.529 280
Γραμματεία/Πρωτόκολλο 2810.529 245 
Fax 2810.529 289

 

Εmail για υποβολή αιτήσεων:    ergdokimes@apdkritis.gov.gr

Παρακαλούμε οι αιτήσεις που θα αποστέλλονται να είναι πλήρως συμπληρωμένες(και στις δύο σελίδες) και υπογεγραμμένες, και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα e-παράβολα. Στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει στη ΔΟΥ και έχει εκδοθεί διπλότυπο, θα πρέπει το πρωτότυπο του διπλοτύπου αυτού να προσκομίζεται στην υπηρεσία μας, και γι' αυτό είναι προτιμότερο η αίτηση να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από το διπλότυπο.
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλώ επικοινωνείτε με τα παραπάνω τηλέφωνα πριν από την υποβολή της αίτησης

Προσοχή:
Το παραπάνω email χρησιμοποιείται μόνο για υποβολή αιτημάτων ελέγχου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την υπόλοιπη επικοινωνία με την υπηρεσία μας.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ υπάρχουν σε μορφή PDF στη παράγραφο "ΕΓΓΡΑΦΑ" στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου:   
https://www.apdkritis.gov.gr/el/γενική-διεύθυνση-χωροταξικής-και-περιβαλλοντικής-πολιτικής/διεύθυνση-τεχνικού-ελέγχου  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID2019! 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID2019, παρακαλείσθε για τα παρακάτω:

1) Να έρχεστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας κατά προτίμηση με email, ή τηλεφωνικά.

2) Για περιπτώσεις ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισκεφτείτε την υπηρεσία μας, να έρχεστε και πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας εγκαίρως εκ' τον προτέρων, για να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού για την επίσκεψή σας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

3) Για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, παρακαλείσθε και πάλι να έρχεστε σε συνεννόηση τηλεφωνικά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ώστε να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.