Τμήμα Φυσικών Πόρων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιανναδάκη Αγγελική MSc, Πολιτικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:

Τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης.

Λατομεία

 1. Η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών εντός και εκτός των λατομικών περιοχών.
 2. Η έγκριση εισφοράς του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων δημοσίων λατομείων σε εταιρεία
 3. Υπολογισμός και βεβαίωση ετήσιων παγίων και αναλογικών μισθωμάτων εκμισθούμενων εκτάσεων.
 4. Η παράταση σύμβασης μίσθωσης λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη λήξη της αρχικής μίσθωσης.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 1. Η έκδοση άδειας εγκατάστασης
 2. Η έκδοση άδειας επέκτασης
 3. Η έκδοση άδειας λειτουργίας
 4. Η τροποποίηση άδειας εγκατάστασης, επέκτασης
 5. Η παράταση άδειας εγκατάστασης, επέκτασης
 6. Η ανανέωση άδειας λειτουργίας
 7. Η τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας λειτουργίας αιολικών, ηλιοθερμικών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, γεωθερμικών σταθμών, σταθμών βιοαερίου, βιομάζας, βιορευστών, ενέργειας από τη θάλασσα ή συμπαραγωγή από ΑΠΕ.
Στοιχεία Επικοινωνίας Δ/νση: Μενελέαου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 270
Fax: 2810.529 289

 

Ανακοινώσεις

Διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου.

Διαδικασία κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου