Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  1. τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Έγκρισης των επιλαχόντων Νέων Γεωργών για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014 και βρίσκονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω7ΗΩΟΡ1Θ-ΓΕΔ
Εγκριση επέμβασης για κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Σφακίων ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ .
31-01-2019 11:23:32    31-01-2019 11:23:32      350
681ΗΟΡ1Θ-ΓΙΝ
Εγκριση επέμβασης για τα έργα : 1) «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης» και 2) «Υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης» στη θέση "Δεξαμενή Μαλίων - εκτός ορίων οικισμού Μαλίων", περιφέρειας Δ.Κ. Μαλίων, Δ.Χερσονήσου
28-01-2019 11:42:18    28-01-2019 11:42:18      226
6Κ6ΖΟΡ1Θ-Κ2Φ
Εφαρμογή των άρθρων 35-44 του νόμου 998/1979 και του αρθρου 17 παρ. 9 του ν. 3889/2010
21-01-2019 12:33:15    21-01-2019 12:33:15      192