Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  1. τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 137
Fax: 2813.404 134

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Έγκρισης των επιλαχόντων Νέων Γεωργών για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014 και βρίσκονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7Θ87ΟΡ1Θ-ΞΣΛ
Απόφαση έγκρισης επέµβασης ,επί υπαγόμενης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έκτασης εμβαδού 884,83 τ.μ., για εγκατάσταση και λειτουργία του έργου : «Υφιστάμενος Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., με κωδική ονομασία ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 1200595, στη θέση πλησίον Αντισκαρίου», Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου».
02-10-2018 08:11:43    02-10-2018 08:11:43      2570
Ω3ΑΗΟΡ1Θ-Ε3Ρ
Απόφαση έγκρισης επέµβασης επί υπαγόμενης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, έκτασης εµβαδού 3.188,71 τ.μ για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου Κινητός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων δήμου Καντάνου Σελίνου ΄΄, περιοχής αρµοδιότητος Δ/νσης Δασών Χανίων .
28-09-2018 09:48:16    28-09-2018 09:48:16      2313