Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  1. τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 137
Fax: 2813.404 134

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Έγκρισης των επιλαχόντων Νέων Γεωργών για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014 και βρίσκονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΕ7ΑΟΡ1Θ-33Ψ
Απόφαση έγκρισης επέµβασης επί υπαγόμενης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, έκτασης εμβαδού 500τμ για εγκατάσταση και λειτουργία του εργου :Υφιστάμενος Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας Vodafone –παναφον ΑΕΕΤ με κωδική ονομασία ARVI 1000223 στη θέση ΄΄Κορυφή Βίγλα ΄΄ ΤΚ Αγίου Βασιλείου ,Δήμου Βιάννου Ν.Ηρακλείου .
24-07-2018 11:28:55    24-07-2018 11:28:55      1581
677ΑΟΡ1Θ-3Φ3
Τροποποίηση της με αριθμό 2040/28-3-2012 (ΑΔΑ Β4Β4ΟΡ1Θ-Σ6Δ) Εγκρισης Επέμβασης για την εγκατασταση κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση (δασική ) στην περιφέρεια Δήμου Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου (κωδικός θέσης 140 6440).
24-07-2018 11:22:08    24-07-2018 11:22:08      1456