Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Διευθύντρια:

Μυρωνάκη-Παπαδάκη Αμαλία

Τηλ: 2810-264168

Email: a.papadaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
E-mail: allodap@apdkritis.gov.gr

 

 

για ραντεβού με την υπηρεσία:

Ε-mail αποκλειστικά στο : tad_hera@apdkritis.gov.gr

απαραίτητα στοιχεία: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΛΟΓΟΣ (αλλαγή σκοπού, ανθρωπιστικοί, γνήσιο υπογραφής κλπ)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2813407111-112-122,-117

 

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πλατφόρμα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Ανακοινώσεις

Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών τρίμηνης διάρκειας
Παράταση Αδειών Διαμονής για το έτος 2021.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΕΠΟΧΙΚΗ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΗ…
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021-2022