Εφαρμογές χαρτογραφικών δεδομένων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Την Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο συνάντηση εργασίας των Δασικών Υπηρεσιών της Κρήτης, της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων:

·      τη χρήση δεδομένων της γεωπύλης που διατηρεί η Αποκεντρωμένη Κρήτης

·      την παρουσίαση εφαρμογής χαρτογραφικών δεδομένων