Η Βρετανίδα Πρέσβης Kate Smith, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης