Κάλαντα και ευχές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Τα παραδοσιακά κάλαντα έψαλλε την παραμονή των Χριστουγέννων στη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η Χορωδία 'Εφεδρων Αξιωματικών της ΣΕΑΠ Ηρακλείου, συνοδευόμενη από τον Υπολοχαγό Γεώργιο Νικολιδάκη.