ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΕΙΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Περιγραφή Αρχείου: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 4/26-4-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ